23948sdkhjf

LEDARE: Kampen om den viktiga datan fortsätter

Tillgång till fordonsdata är viktigt för att säkra verkstäderna fortlevnad, men även möjligheten till framtida uppfinningar. Då krävs det också tydlig lagstiftning som både skyddar den och gör den tillgänglig.

Fordonen blir allt mer digitaliserade, mängder med sensorer och datorer genererar data. Data som fordonsverkstäderna också måste ha tillgång till för att kunna serva och reparera fordonen. Sermi, som vi på Motormagasinet har skrivit en hel del om, är en åtgärd för att de oberoende allmänverkstäderna ska få tillgång till denna viktiga data.

Med säkrad tillgång till fordonsdata kan även små företag med nya idéer få möjlighet att blomstra och göra fordonsmarknaden bättre.

Sedan har vi också EU:s så kallade gruppundantag (MVBER). Tidigare i år beslutades att det skulle förlängas till 31 maj 2028. Något som åtminstone på pappret bland annat ska ”underlätta företagens självbedömning inom fordonssektorn i förhållande till EU:s konkurrensregler”.

Tillgången till fordonsdata blir alltså oerhört viktig för allmänverkstäderna som per automatik inte är garanterade denna. Vilket gör att vi kommer till ytterligare en EU-reglering, ”Data act”, dataakten. Tanken bakom den är att sätta EU-regler om vem som kan använda och få åtkomst till data som genereras i unionens alla ekonomiska sektorer, inte bara inom fordonsbranschen. EU-kommissionären Thierry Breton som ansvarar för den inre marknaden i EU sade i ett uttalande att dataakten var ett viktigt steg mot att ”frigöra en rikedom av industridata i Europa”. Något han menade skulle gynna företag, konsumenter, offentliga tjänster och samhället i stort.

Samtidigt är inte alla helt nöjda med hur dataakten har utformats. Svenska fordonsbranschen har tillsammans med flera andra kritiserat förordningen om att den inte är tillräcklig. De vill se en mer vertikal lagstiftning som fördjupar sig i fordonsindustrins behov. Lars Bergmark, vd för Svenska Fordonsbranschen, menar också att även tillverkare av fordonskomponenter kan komma att påverkas om data inte är tillgängligt.

Att kunna skydda affärshemligheter, ta patent på uppfinningar och produkter är givetvis nödvändigt. Annars förlorar man incitament till att utveckla nya produkter om vem som helst kan sno dem. Men lika viktigt är det också att företag kan verka på lika villkor. Med säkrad tillgång till fordonsdata kan även små företag med nya idéer få möjlighet att blomstra och göra fordonsmarknaden bättre.

Artikeln är en del av vårt tema om Ledare.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125