23948sdkhjf

Ny möjlighet få tillbaka körkortsbehörighet

De som missat att förnya körkortsbehörigheterna för tung trafik (C, CE, D, DE) får en ny möjlighet. Dessutom kommer informationen till 45-åringarna att utökas om en förnyelse inte begärts innan 45-årsdagen. Den 1 oktober 1998 EU-anpassades körkortsförordningen avseende körkortsbehörigheterna för tung trafik. Förordningen innebär att behörigheterna C, CE, D eller DE endast gäller till det att körkortsinnehavaren fyller 45 år. Då måste man visa att de medicinska kraven för att ha en sådan behörighet är uppfyllda (läkarintyg). Därefter förlängs behörigheten för perioder om högst 10 år i taget. Görs inte denna förnyelse får innehavaren inte längre köra lastbil eller buss. Körkortsinnehavaren kan begära förlängning av sitt körkort inom ett år efter det att behörigheten upphörde att gälla, utan att behöva göra nytt förarprov. Missat förnya körkortet Alla som har tunga behörigheter får när man fyller 44 år ett brev från Vägverket i vilket det upplyses om att man har 1 år på sig att förnya körkortet. I annat fall blir det ogiltigt och man får inte köra tunga fordon. Grundprincipen är att det är innehavarens ansvar att förnya sitt körkort. Ingen ytterligare information har getts när behörigheterna blir ogiltiga. Detta kan ha inneburit att vissa personer inte uppmärksammat att behörigheterna upphört men ändå fortsatt att köra eller inte utnyttjat möjligheten att återfå behörigheterna. Körkortsinnehavare som av olika anledningar inte begärt förnyelse ens under det efterföljande året måste avlägga nytt förarprov för att få tillbaka alla behörigheter. Ny möjlighet att förnya Regeringen har nu kompletterat förordningen så att Vägverket i fortsättningen även kommer att informera körkortsinnehavaren om att körkortsbehörigheterna har blivit ogiltiga. Det blir alltså en ytterligare påminnelse om att förnya sina behörigheter utan att behöva göra nytt förarprov. - Vi vill inte att människor ska behöva bli av med sina körkortsbehörigheter om informationen inte nått fram om de nya reglerna. De här ändringarna i förordningen innebär att körkortsinnehavaren får två påminnelser att förnya sitt körkort, vilkeRegeln att förnya de tunga körkortsbehörigheterna var ett nytt inslag i körkortssystemet. De som inledningsvis berörts och missat att skicka in handlingar ges nu en ytterligare möjlighet att återfå sina behörigheter utan att avlägga förarprov. Regeringen har i den justerade förordningen gjort ett undantag från gällande regler för denna grupp. De som har fyllt 45 år under perioden 1/1 1999-31/1 2001 får begära förlängning av sina behörigheter t.o.m 31/1 2002. Förändringen i körkortsförordningen (1998:980) träder i kraft den 15 januari 2001.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094