23948sdkhjf

Kalifornien - MTBE förbjuds i bensin

Luftvårdsmyndigheten i Kalifornien har beslutat att förbjuda MTBE i bensin från och med 2003. Tester har visat att bensintillsatsen MTBE förorsakar miljöskador och är en direkt hälsofara i dricksvatten. Så sent som 1995 beslutade samma myndighet att bensin skulle syremodifieras i syfte att minska utsläpp till luft vid förbränning. Tillsats av det metanolbaserade ämnet MTBE uppfyllde luftvårdskraven. Mellan åren 1995 till 1999 har utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) minskat med 30 procent, kväveoxider med 22 procent och giftiga ämnen, till exempel bensen, med 7 procent tack vare MTBE tillsatsen. Miljövårdsmyndigheten EPA (Environmental Protecfion Agency) har på federal nivå tillsatt en arbetsgrupp för att utreda MTBE:s negativa effekter på vatten jämfört med dess positiva effekter för luften. Under hösten presenterades en rapport som visade att mellan 5 och 10 pro- cent av vattnet i de områden där bensin med MTBE har använts visar förhöjda värden av ämnet. I Kalifornien där omkring 27 miljoner fordon drivs med MTBE-modifierad bensin har provtagningar visat att 4 procent av dricks- vattensystemet innehåller hälsofarliga halter av ämnet. I Kalifornien är den första av USA:s delstater som har fattat beslut om att fasa ut MTBE, fler delstater förväntas följa efter. Beslutet innefattar samtidigt krav på att inte ge avkall på luftkraven. Oljebolagen i Kalifornien har samtliga vänt sig mot beslutet som innebär ökade kostnader i och med omställningar i tillverkningsprocessen. Dessutom finns stora lager av MTBE som oljebolagen inte har någon an vändning för. Oljeindustrin hotar med att bensinen blir mellan 8 och 15 öre dyrare per liter. EPA:s arbetsgrupp föreslår att MTBE i bensin ersätts med en etanolbaserad tillsats. Forskning pågår för att utreda effekterna av etanol i bensin. Arbetsgruppen föreslår även att miljövård och mätningar av föroreningar till vatten och luft ska förbättras. Att bedöma vad som är bäst, förorening av vatten eller luft, är en mycket svår uppgift som kräver stora forskningsinsatser. Uppgifterna kommer från Sveriges Tekniska Attachéer i Los Angeles

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.048