23948sdkhjf

Vägverkets verksamhet 2002

Vägverkets verksamhet det kommande året har nu lagts fast. Den nu presenterade verksamhetsplanen innebär en avsevärd satsning på ökad bärighet på de statliga vägarna. För 1 600 miljoner kronor kommer ca 100 mil väg åtgärdas främst i skogslänen vilket är en kraftig höjning mot tidigare år. Industrins transporter underlättas under hela året och begränsningarna under tjällossningstiden kan minskas. Även personbilsresenärer kommer att märka av förbättringar genom att de åtgärdade vägarna blir mer framkomliga. - Vi fortsätter våra riktade trafiksäkerhetssatsningar på vägarna. 9 miljarder satsas på dessa åtgärder under åren 1998 till 2004. År 2002 är satsningen 1 600 miljoner kronor. Att åtgärda farliga vägar är en viktig del i arbetet med att minska antalet dödade och skadade i vägtrafiken. Under 2002 kommer 150 mil väg att bli säkrare genom åtgärder på vägen, t ex mitträcken. Även verkets sektorsarbete koncentreras liksom tidigare till områden som ger effekt inom trafiksäkerhets- och miljöområdet, säger Vägverkets Generaldirektör Ingemar Skogö. Ett antal stora vägbyggen kommer att påbörjas. Bland dessa kan nämnas E4 Förbi Örkelljunga och Skånes Fagerhult (Skåne län) 35 km, E4 Uppsala - Mehedeby (Uppsala län) 78 km och E6 Torp - Håby (Västra Götalands län) 18 km. - Problemet med ett otillräckligt underhåll på vägarna kvarstår. Anslagen de närmaste åren kommer endast att medge åtgärder av typen lappa och laga på vägytan. För att få en optimal livslängd bör underhållsbehovet i vägkroppen åtgärdas samtidigt Vägverket satsar drygt 230 miljoner kronor på forskning och utveckling det kommande året. Det är en höjning med närmare 25 miljoner kronor från föregående år. Köerna för att genomföra teoriprov och körprov kommer att minska under år 2002. Målet är att köerna inte ska vara längre än tre veckor och att servicen därmed blir bättre för dem som vill ta körkort.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.099