23948sdkhjf

Göteborgs Motorshow gör en extra satsning för de kvinnliga besökarna

Antalet kvinnliga bilägare ökar och kvinnor har allt större inflytande på familjens bilinköp. 40% av alla kvinnor mellan 40 och 60 år är bilägare. Därför satsar Göteborgs Motorshow nu extra på de kvinnliga besökarna. Göteborgs Motorshow är 2007 års stora motorhändelse i Sverige.

Antalet kvinnliga bilägare ökar och kvinnor har allt större inflytandepå familjens bilinköp. 40% av alla kvinnor mellan 40 och 60 år ärbilägare. Därför satsar Göteborgs Motorshow nu extra på de kvinnligabesökarna.Göteborgs Motorshow är 2007 års stora motorhändelse i Sverige. Den 1-4mars fylls Svenska Mässan av de flesta bilmärken som finns på densvenska marknaden. De allra senaste nyheterna presenteras och mångabesöker mässan just för att få en bra överblick över bilmarknaden.Förutom nybilar och motorcyklar finns närmare 70 tillbehörsutställaresom ger bra tips om förändringar och förbättringar av bilen.Göteborgs Motorshow drar överlag flest manliga besökare. Antaletkvinnliga bilägare har dock ökat stadigt de senaste årtiondena och bilenär naturlig del av vardagslivet för både kvinnor och män. Därför görGöteborgs Motorshow denna gång en extra satsning för de kvinnligabesökarna.


Över 80% av Sveriges kvinnor mellan 35 och 65 år har idag körkort. Dettaär några procent färre jämfört med män i samma ålder. Vidare visarsiffror från Statistiska Centralbyrån att 40% av alla kvinnor mellan 40och 60 år är bilägare.Den svenska personbilsparken ökar stadigt och de senaste tio åren harden ökat med 800 000 bilar. I denna ökning står de kvinnliga bilköparna för 40% avköpen. Den ökade köpkraften hos kvinnor möts av biltillverkarna som i allthögre grad sätter kvinnors behov i fokus. På Göteborgs Motorshow lyftsdetta fram. I en samlad satsning från flera av nybilsföretagenpresenteras de bilmodeller som är mest populära bland kvinnor. Här finnsrepresentanter som kan berätta mer om fördelarna och funktionerna påbilarna. På scenen hålls korta föredrag av framgångsrika och nytänkandekvinnor, både inom och utom bilindustrin.


2004 besöktes mässan av 47 488 personer. 92% av besökarna gav positivtbetyg på mässan och 78% sa att de absolut eller troligtvis tänkteåterkomma 2007.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109