23948sdkhjf

För tidigt för alkolåslag

Åkeriernas branschorganisation avstyrker lagförslag om alkolås i lastbilar. Bara om det införs i hela EU kan organisationen acceptera ett införande i Sverige. Sveriges Åkeriföretag som samlar ca 10 000 åkeriföretag säger nej till alkolås som en svensk särlösning.

Åkeriernas branschorganisation avstyrkerlagförslag om alkolås i lastbilar. Bara omdet införs i hela EU kan organisationenacceptera ett införande i Sverige.


Sveriges Åkeriföretag som samlar ca 10 000åkeriföretag säger nej till alkolås som ensvensk särlösning.


-- Det finns ingen anledning att särskiltpeka ut de svenska lastbilsförarna att varai behov av alkolås, säger Anna KarinNeikter, trafiksäkerhetsansvarig hosSveriges Åkeriföretag. Vår uppfattning äratt de svenska förarna generellt sett harmindre problem med alkohol i trafiken änsina övriga EU-kollegor.


Ett unikt svenskt införande skapar inte baraen negativ bild av de svenska förarna. Detökar också på de svenska åkeriföretagensekonomiska konkurrensnackdelar anserorganisationen.


Det är också för tidigt attlagstiftningsvägen påtvinga företagenalkolås anser Sveriges Åkeriföretag. Detfinns flera skäl för att avvakta medlagstiftning.


Tekniken med alkolås är idag intetillräcklig säker. Den måste bli säkrare förklimatpåverkan och bli mer driftsäker.Lastbilar kan idag bli stående på grund avkrånglande alkolås. En åkeriföretagare sominte kan utföra sitt transportuppdrag pågrund av tekniska problem förlorar bådepengar och förtroende hos transportköparenmenar Sveriges Åkeriföretag.


Det är också viktigt att ha en bredareinfallsvinkel för att säkerställa nyktraförare och inte endast binda upp sig vidalkolås vid en eventuell lagstiftning. Nuutvecklas även annan teknisk utrustning somkan hindra onyktra förare att starta ettfordon.


Sveriges Åkeriföretag ser också gärna attkostnaden för alkolåsutrustning blir lägre.


-- Ett alkolås medför en storinvesteringskostnad för ett åkeriföretag.Med montering kostar ett alkolås mellan 15000 och 20 000 kronor per bil. Därtillkommer den service som krävs två gånger omåret, påpekar Anna Karin Neikter.


Ett frivilligt införande av alkolås tyckerSveriges Åkeriföretag är en bättre strategiän lagstiftning.


Att införa alkolås i företagens bilar harockså rönt intresse i åkerinäringen. Mångaföretag tycker att det ger ett extratillskott i företagets arbete med att stärkasitt varumärke och profilera sitttrafiksäkerhetsarbete. Sveriges Åkeriföretaghar också tagit fram en särskild dekal somåkeriföretag kan sätta på sina bilar för attvisa att de är utrustade med alkolås.För tidigt för alkolåslag


Åkeriernas branschorganisation avstyrkerlagförslag om alkolås i lastbilar. Bara omdet införs i hela EU kan organisationenacceptera ett införande i Sverige.


Sveriges Åkeriföretag som samlar ca 10 000åkeriföretag säger nej till alkolås som ensvensk särlösning.


-- Det finns ingen anledning att särskiltpeka ut de svenska lastbilsförarna att varai behov av alkolås, säger Anna KarinNeikter, trafiksäkerhetsansvarig hosSveriges Åkeriföretag. Vår uppfattning äratt de svenska förarna generellt sett harmindre problem med alkohol i trafiken änsina övriga EU-kollegor.


Ett unikt svenskt införande skapar inte baraen negativ bild av de svenska förarna. Detökar också på de svenska åkeriföretagensekonomiska konkurrensnackdelar anserorganisationen.


Det är också för tidigt attlagstiftningsvägen påtvinga företagenalkolås anser Sveriges Åkeriföretag. Detfinns flera skäl för att avvakta medlagstiftning.


Tekniken med alkolås är idag intetillräcklig säker. Den måste bli säkrare förklimatpåverkan och bli mer driftsäker.Lastbilar kan idag bli stående på grund avkrånglande alkolås. En åkeriföretagare sominte kan utföra sitt transportuppdrag pågrund av tekniska problem förlorar bådepengar och förtroende hos transportköparenmenar Sveriges Åkeriföretag.


Det är också viktigt att ha en bredareinfallsvinkel för att säkerställa nyktraförare och inte endast binda upp sig vidalkolås vid en eventuell lagstiftning. Nuutvecklas även annan teknisk utrustning somkan hindra onyktra förare att starta ettfordon.


Sveriges Åkeriföretag ser också gärna attkostnaden för alkolåsutrustning blir lägre.


-- Ett alkolås medför en storinvesteringskostnad för ett åkeriföretag.Med montering kostar ett alkolås mellan 15000 och 20 000 kronor per bil. Därtillkommer den service som krävs två gånger omåret, påpekar Anna Karin Neikter.


Ett frivilligt införande av alkolås tyckerSveriges Åkeriföretag är en bättre strategiän lagstiftning.


Att införa alkolås i företagens bilar harockså rönt intresse i åkerinäringen. Mångaföretag tycker att det ger ett extratillskott i företagets arbete med att stärkasitt varumärke och profilera sitttrafiksäkerhetsarbete. Sveriges Åkeriföretaghar också tagit fram en särskild dekal somåkeriföretag kan sätta på sina bilar för attvisa att de är utrustade med alkolås.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078