23948sdkhjf

BIL Sweden, MRF och MHF kräver att regeringen ger besked om tjänstebilsbeskattningen

BIL Sweden, Motorbranschens Riksförbund (MRF) och Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) kräver i ett gemensamt uttalande att regeringen snarast lämnar klara besked om vilka tjänstebilsregler som kommer att gälla fr.o.m. 1/1 2012. Den nuvarande nedsättningen av förmånsvärdet för alternativbränslebilar, dvs etanol, gas och el/elhybridbilar upphör 2012, såvida inte regering och riksdag fattar något nytt beslut.
För att ge tjänstebilsinnehavarna, återförsäljarna och biltillverkarna en rimlig övergångstid för att kunna anpassa sig till nya regler begär de tre organisationerna att regeringen i första hand förlänger nuvarande regelverk t.o.m. inkomståret 2014. På sikt anser organisationerna att alla miljöbilsstöd i form av sänkta förmånsvärden etc bör vara relaterat till EUs sk "130-gramskurva" som innebär teknikneutralitet och att tillåtna utsläppsnivåer sätts i relation till bilens vikt enligt en glidande skala. Det skulle ge långsiktiga regler i harmoni med EU.
- Det är oacceptabelt att tjänstebilsinnehavarna och bilbranschen ännu inte fått några klara besked om vilka förmånsbeskattningsregler som kommer att gälla på den viktiga tjänstebilsmarknaden från 2012. Den oklarhet som råder gör det mycket svårbedömt för biltillverkarna att avgöra vilken typ av motorer man skall satsa på för den svenska marknaden för de kommande åren, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
- Kalkylerna för en tjänstebil baseras vanligen på 36 månader, vilket gör att den korta framförhållningen stör marknaden på ett oskäligt sätt och riskerar att äventyra den positiva trenden på bilmarknaden. Vi måste kunna ge våra kunder besked om vilka regler som gäller, säger Per Johansson, vd för Motorbranschens Riksförbund (MRF).
- Det är inte rimligt att de över 200 000 tjänstebilsinnehavarna i Sverige skall sväva i ovisshet om vilka regler som kommer att gälla om bara 11 månader. Det här är att jämställa med en retroaktiv beskattning, vilket inte är acceptabelt, säger Tom Bjerver, vd för Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF).
- Vi anser att frånvaron av besked i god tid gör att nuvarande regelverk för tjänstebilsbeskattningen bör förlängas i tre år, dvs t.o.m. 2014. Det skulle ge:

Tjänstebilsförarna

Återförsäljarna

Importörerna

Biltillverkarna

Leasingbolagen

en rimlig övergångsperiod för att kunna anpassa sig till nya regler, säger Bertil Moldén, Per Johansson och Tom Bjerver i ett gemensamt uttalande.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.065