23948sdkhjf

Bränsleskifte på nybilsmarknaden

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-november visar på bränsleskifte på nybilsmarknaden, fyra av tio nya supermiljöbilar i Stockholms län och ökade nybilsregistreringar i Norrbottens län.
- Omställningen på den svenska nybilsmarknaden mellan olika bränsletyper har varit stor under de senaste åren. Andelen dieselbilar har ökat kraftigt samtidigt som andelen bensinbilar sjunkit. I Stockholms län var 19 procent av nybilsregistreringarna dieselbilar och 65 procent bensinbilar under 2006. Idag är förhållandet det omvända och hittills i år är 70 procent dieslar och 24 procent bensinare. En annan förändring är den kraftigt minskade etanolbilsandelen sedan toppnivån 2008, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
- Den ökade dieselandelen i Sverige är en viktig förklaring till att koldioxidutsläppen från nya bilar sjunkit snabbare i Sverige än i något annat EU-land under perioden 2005-2011, fortsätter Bertil Moldén.
- De flesta nya supermiljöbilar, dvs personbilar med koldioxidutsläpp på högst 50 gram per km, registreras i storstadslänen. Stockholms län svarar för nästan 40 procent av de supermiljöbilar som nyregistrerats hittills i år. Supermiljöbilarnas andel av de totala nybilsregistreringarna är än så länge mycket låg, mindre än en halv procent, säger Bertil Moldén.
(Supermiljöbil = personbil med CO2-utsläpp max 50 g/km)
- Norrbottens län går mot strömmen och har ökat sina nybilsregistreringar med 2,8 procent hittills i år, samtidigt som registreringarna i riket som helhet minskat med 9,6 procent. En viktig förklaring till de ökade registreringarna i Norrbotten är den positiva utvecklingen inom gruvnäringen, avslutar Bertil Moldén.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063