23948sdkhjf

Inte fler klimatbonusbilar som exporteras

Klimatbonusbilar exporteras inte oftare än andra bilar. Det menar M Sverige som sammanställt en rapport baserat på en ny granskning av fordonsexporten de senaste åren. Ett helt motsatt resultat än från tidigare granskningar på samma område.

I januari rapporterade Motormagasinet om att exporten av laddhybrider och elbilar ökat med 90 respektive 215 procent under 2018. Det här enligt myndigheten Trafikanalys som samtidigt hävdade att det finns ett starkt samband mellan den ökade exporten och klimatbonusen för miljöbilar. Enligt Trafikanalys var exporten för gasbilar så hög att det till och med innebar en nettominskning av gasbilar på svenska vägar, som föll till samma nivå som 2015. 

Nu kommer alltså M Sverige med nya och motstridiga uppgifter.

– Vi kan se att exporten under en jämförbar period ligger ganska jämnt, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på M Sverige i ett pressmeddelande och meddelar att den ökande exporten snarare verkar bero på den svaga kronan. 

I debatten om den ökande exporten av klimatbonusbilar har bland annat utformningen av bonus malus kritiserats och skattesystemet anses vara en bidragande orsak till att så många klimatbonusbilar försvinner utomlands. Det här har särskilt kommunicerats från fordonsbranschen, som också efterfrågat ändringar inom ramen för bonus malus. I vintras varnade bland andra branschorganisationen MRF för att bonussystemet som är tänkt ska sänka koldioxidutsläppen riskerar att få motsatt effekt. 

– Det har i vissa fall legat ett egenintresse bakom uppgifter vi sett i media. Därför vill vi nyansera bilden av just fordonsexporten i den rapport som nu har sammanställts, hävdar Carl-Erik Stjernvall.

Enligt M Sveriges rapport exporteras ungefär 6 - 8 procent av bensin-, diesel-, laddhybrid- och elbilar jämfört med de som nyregistrerades under ett antal år. De konstaterar att exporten är relativt jämnt fördelad över de flesta fordons- och drivmedelstyperna, och samtidigt att de bilar som exporteras i snitt har sämre klimatprestanda än de bilar som blir kvar i landet.

– Rapporten bekräftar gasbilarnas utsatthet. Den stora exporten har gjort att beståndet av gasbilar har slutat öka. Det är ett problem för omställningen, säger Carl-Erik Stjernvall.

Enligt M Sverige skulle en åtgärd för att få fler klimatbonusbilar att stanna kvar i Sverige vara att skapa fler och bättre subventioner som stärker andrahandsvärdet och som gör bilen mer attraktiv även efter några år på nacken. Exempelvis diversifierade trängsel- och parkeringsavgifter på bilar med lägre klimatpåverkan även när de är mer eller mindre begagnade.

Utsläpp exporterade bilar, årsvis (utsläpp rullande vagnpark), gram CO2/km;

2015                177,6 (147,2)

2016                172,7 (141,0)

2017                165,5 (133,7)

2018                153,3 (131,9)

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079