23948sdkhjf

NTF vill riskutbilda tunga förare

En riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon skulle kunna ge säkerhetsvinster och minska antalet trafikolyckor. Det framgår av en rapport från Trafiksäkerhetsorganisationen NTF.

NTF har i samarbete med andra organisationer, bland annat Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, genomfört en riskutbildning för 22 yrkesförare av tunga fordon. Syftet var att undersöka hur en riskutbildning påverkar förarens riskmedvetenhet och se om det leder till reflektion över den egna attityden och eget beteende kopplat till trafiksäkerhet.

Deltagarna i studien ansåg att det viktigaste i utbildningen var de praktiska momenten. Exempelvis halkbanan, där de fick uppleva att några få km/h kan vara avgörande för att klara av en kurva vid halt underlag. Likaså fick de uppleva effekterna av att hålla för kort avstånd till framförvarande fordon.

En utbildning som innehåller praktiska moment om hur man själv hanterar risker ger upplevelser av sårbarhet. Det kan leda till att föraren blir mer medveten om vikten av rätt hastighet och att hålla avstånd. Skulle yrkesförarna dessutom påverka andra medtrafikanter skulle det i sin tur kunna leda till ett minskat antal olyckor, säger Christina Stave, forskare vid VTI.

Idag finns riskutbildning endast för motorcykel och personbil. Men deltagarna i NTF:s riskutbildning var överens om att det finns ett stort behov av riskutbildning även för de som tar körkort för tunga fordon och borde finnas med i YKB, yrkesförarkompetensutbildningen.

NTF har genomfört projektet i samarbete med Stora Holm Trafikövningsplats, VTI och Sveriges Åkeriföretag.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08