23948sdkhjf

Stark årsredovisning från I.A. Hedin Bil

I.A. Hedin Bil upplevde ett år av förbättringar 2019, skriver majoritetsägaren och koncernens vd Anders Hedin i en kommentar till årsredovisningen för 2019.

Det lätt att få svindel när man läser I.A. Hedin Bils årsredovisning. Företaget har expanderat i ett hissnande tempo under många år, främst genom köp av ett stort antal redan etablerade bilåterförsäljare. De egna investeringarna och byggnationerna av åf-anläggningar torde stå i en klass för sig.

I.A. Hedin Bil omsatte 22 301 382 kkr, alltså drygt 22 miljarder under det gångna året. Rörelseresultatet landade på nätta 360 miljoner kronor vilket betyder en rörelsemarginal på 1,6 procent. Det kan tyckas vara en snål marginal men med tanke på företagets omfattande expansionstakt kan det inte ses som dåligt.

Rörelsemarginalen i bilförsäljningen var 0,8 procent vilket är en spegelbild av bilbranschen i Sverige. Det är inte främst nybilsförsäljningen som drar in stålarna till återförsäljarna utan begagnathandel och service. Vilket framgår i årsredovisningen.

Samtidigt har försäljning av begagnade bilar ökat med 11 procent, där även lönsamheten för begagnade bilar har ökat successivt sedan lanseringen av Hedin Certified i slutet av förra året. Rörelsemarginalen i Servicemarknaden uppgick till 3,5 procent (3,0 procent). Resultatet har förbättrats under året genom ökad effektivitet. Rörelseresultatet i Hedin Bil har förbättrats jämfört med föregående år. En lägre lönsamhet i nybilsaffären har kompenserats med förbättrade marginaler och ökad volym i begagnataffären. Även lönsamheten i servicemarknaden har förbättrats genom kostnadsbesparingar.”

Tillgången på likvida medel, pengar i kassan, är en viktig faktor för alla företag. Per 31 december 2019 uppgick likvida medel till 157 329 kkr. Tillsammans med outnyttjad checkkredit fanns en betalningsberedskap på 359 Mkr

Årets investeringar i anläggningstillgångar samt rörelseförvärv uppgick till nära 1,5 miljarder, 1 484 796 kkr.

Framtiden behandlas också:

En stor osäkerhet har infunnit sig i branschen efter utbrottet av Covid-19 vilket innebär att försäljningen förväntas minska under våren och sommaren 2020. Varje hemmamarknad har olika förutsättningar beroende på samhällets riktlinjer för att hantera virusspridningen, arbetsmarknadslagstiftning, statliga stödpaket och kundernas beteende. I Belgien har myndigheterna beslutat om temporär nedstängning av ej kritiska verksamheter, vilket innebär att våra anläggningar är stängda från 18 mars, förutom viss jourverksamhet i servicemarknaden. En statlig lönegaranti täcker större delen av kostnaderna för de anställda. Nedstängningen gäller preliminärt till 20 april. I Norge har leveranserna gått ner i mars men orderreserven har ökat. Bokningsläget i verkstäderna är fortsatt gott

Fotnot: I.A. Hedin Bil AB ägs till 91 procent av Anders Hedin Invest AB och till 9 procent av Ingemar Hedin (son respektive far). Koncernens huvudkontor ligger i Mölndal. Vid ingången av 2019 finns I.A. Hedin Bil representerat med 33 bilmärken på mer än 100 platser i Sverige, Norge och Belgien.

Viktigare händelser i koncern 2019

• 17 januari öppnade Hedin Örebro Bil AB en anläggning för Jaguar och Land Rover i Örebro.

• 12 februari förvärvade Bavaria Haugesund AS 51 procent av andelarna i MPS Micropaint Haugesund AS. Bolagets verksamhet består av underhåll och reparation av fordon.

• 18 februari tillträdde Hedin Belgien Bil AB en plåt- och lackverkstad i anslutning till den befintliga bilanläggningen i Lier, Belgien.

• GS Bildeler AS förvärvade 91 procent av aktierna i EBC Brakes Norge AS per den 26 februari. EBC Brakes är en grossist av bromsar och rekondartiklar till bil och MC.

• 22 mars kommunicerade Hedin Stockholm Bil AB att erbjudandet av DS Automobiles utökas från Akalla till att även omfatta Malmö Jägersro.

• Hedin Stockholm Bil AB expanderade transportbilsverksamheten genom att flytta från Kista till både Spånga och Akalla den 27 mars. • 10 april lanserades Hedin Auction som vänder sig till bilhandlare. Det är en svensk nätauktionssajt för de av Hedin Bils begagnade fordon som inte säljs till slutkund.

• 7 juni ingick Bavaria Norge AS avtal att förvärva tre BMW-anläggningar i Ålesund, Molde och Kristiansund i Norge av Brages Bil AS. Tillträde skedde den 14 augusti.

• 21 augusti förvärvade Hedin Belgien Bil AB två Mercedes-Benz fullserviceanläggningar mellan Antwerpen och Gent.

• 22 augusti ingick Hedin Belgien Bil AB avtal att förvärva en Mercedes-Benz fullserviceanläggning mellan Antwerpen och Bryssel.

• 17 september invigdes Porsche Center Kristiansand i Norge.

• 10 oktober invigdes ett nytt Porsche Center i Jönköping. • 14 oktober invigdes en ny KIA-anläggning i Tagene utanför Göteborg.

• 17 oktober tecknades MoU med det kinesiska elbilsmärket BYTON om försäljning på den norska marknaden via Hedin Automotive AS.

• 31 november avvecklades Hedin Örebro Bil AB:s anläggning i Norrköping.

• 1 december förvärvades inkråmet i en FordStore-anläggning i Västerås från HermiBil i Mälardalen AB i konkurs. Västeråsanläggningen är den åttonde i ordningen i Hedin Mölndal Bil AB.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109