23948sdkhjf

Yrkesförarna kör allt fortare

Statistik från Folksam visar kraftig ökning av fortkörare i yrkestrafiken.

Folksam har för tredje året i rad mätt hastigheten bland yrkesförare. Andelen chaufförer som kör för fort ökar kraftigt jämfört med föregående år, och en av fyra kör över 10 km/h för fort.

Taxi är den bransch som har flest fortkörningar. De kör för fort i åtta fall av tio. Även färdtjänst och bud-, transport-, och logistikfordon bryter hastighetsgränserna i 78 procent av mätningarna. I snitt kör yrkestrafiken 8,6 km/h för fort, vilket är en liten ökning från 2019.

I 71 procent av alla mätningar har föraren kört för fort, vilket är en ökning med tio procentenheter sedan 2019, och med 13 procentenheter sedan 2018. Även andelen fortkörningar som är mer än tio km/h för fort, har ökat och står nu för en fjärdedel av fortkörningarna. 

– Det är en sorglig utveckling. I stället för att yrkeschaufförer i högre grad följer hastighetsföreskrifterna, går trenden åt motsatt håll. Det är bara på 80-vägar vi ser att hastigheterna följs i högre utsträckning än tidigare, men även där är det över 60 procent som kör för fort enligt våra mätningar. Samtidigt vill jag lägga in en liten brasklapp att det kan finnas ett visst samband mellan minskad trafik på vägarna under corona, och de hastighetsökningar vi nu ser, säger Anders Kullgren, forskningschef på Folksam.

Det är i första hand på 30- och 40-vägar som yrkesförare kör för fort, men i år har även antalet fortkörningar på 60-vägar ökats och 60 är nu den hastighet flest bryter mot. 88 procent av de mätta fordonen körde för fort där, medan andelen fortkörningar på 30-vägar var 80 procent.

De grova överträdelserna har ökat på alla vägsträckor oavsett hastighet, och står nu för en fjärdedel av överträdelserna. Värst är det på 60- och 40-vägar där 54 respektive 39 procent av mätningarna uppvisade hastigheter som var över tio km/h för fort.

– Vi vet att risken att dö ökar både för den som kör bilen och för oskyddade trafikanter med varje km/h man kör för fort. Om man exempelvis kör 51 km/h i stället för 50 km/h ökar dödsrisken med 5-10 procent för föraren vid kollision mot ett annat fordon. Kör man på en fotgängare ökar dödsrisken vid samma hastighetsökning med 10-15 procent. Eftersom även små fortkörningar ökar risken markant är det mycket olyckligt att de grövre fortkörningarna blir allt fler, säger Anders Kullgren.

På 40-vägar kör alla branscher utom buss för fort, men även för buss är utvecklingen negativ. Busschaufförer kör för fort i 60 procent av fallen att jämföra med 47 procent 2019.

Företag som är ISO 39001-certifierade kör för fort i 49 procent av fallen, och de utan i 74 procent.

– Ett stort ansvar för fortkörningarna vilar på transportföretagen. De har ansvar att skapa förutsättningar för att deras transporter sker på ett trafiksäkert sätt där hastighetsbegränsningarna följs. Här kan ISO-certifieringen vara ett verktyg. Men vi ser dock att fortkörningarna även för certifierade företag har ökat kraftigt vilket visar på att det inte räcker att ha en certifiering om den inte efterlevs, säger Anders Kullgren.

Andelen fortkörare: 

Bransch 2018 2019 2020
Bud, transport, logistik 70% 70% 76%
Buss 42% 46% 52%
Bygg- och anläggning 65% 62% 68%
Färdtjänst 53% 67% 76%
Livsmedel 61% 70% 70%
Taxi 79% 79% 80%
Återvinning 71% 71% 68%
Kommentera en artikel (1)
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.223