23948sdkhjf

Kvinnliga bilister tar större hänsyn till klimatet

Nästan var femte svensk bilist har minskat sitt bilanvändande till förmån för klimatet och närmare sju av tio har vidtagit andra åtgärder för att minska klimatpåverkan från sitt bilkörande.

Många svenska bilister har minskat sitt bilkörande med hänsyn till klimatet, enligt en ny undersökning av Sifo på uppdrag av Circle K. I undersökningen uppger 23 procent att man minskat sitt bilkörande under de senaste två åren till förmån för klimatet.

De vanligaste alternativen för att försöka minska sin klimatpåverkan är att oftare välja att gå till fots (29%) eller cykla (28%). Nästan var femte (18%) uppger också att man oftare utnyttjar kollektivtrafiken för att minska sin klimatpåverkan. Vidare uppger 14 procent att man bytt till effektivare bensin eller diesel, som släpper ut mindre koldioxid.

– Vår ambition är att erbjuda de mest hållbara alternativen som finns på marknaden. Vi har under en lång tid sett en ökad efterfrågan på förnybara drivmedel och på produkter som minskar bränsleförbrukningen, säger Johan Söderberg, Senior Fuel Director på Circle K, i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar att kvinnor gör fler klimatsmarta val kring sitt bilkörande än män. En tydlig skillnad är att kvinnor kör mindre bil än män. 40 procent av de kvinnliga bilisterna uppger att de kör färre än 1 000 mil per år. För männen var motsvarande siffra 23 procent. Bland manliga bilister uppger 32 procent att de kör över 2 000 mil per år, jämfört med endast 20 procent av kvinnorna. Bland kvinnor i åldrarna 65–79 år svarar fyra av tio (42%) att man minskat sitt bilkörande för klimatets skull.

Yngre kvinnor kör också mindre än genomsnittet. Närmare 17 procent av kvinnor i åldrarna 18 till 29 år samåker i högre utsträckning idag än för två år sedan, och 18 procent har försökt övertyga familj och vänner att minska sina utsläpp från bilanvändandet. Motsvarande siffror för samtliga bilister, oavsett kön, är 8 procent respektive 11 procent.

Svenska bilister lägger stor vikt vid bilens klimatpåverkan vid nybilsköp. 7 av 10 uppgav att det är ett mycket eller ganska viktigt övervägande vid nybilsköp (69%).

Fyra av tio bilister, 43 procent, uppger att man har övervägt att köpa en elbil eller hybrid. Bland dessa uppger 77 procent bilens klimatpåverkan som en av de främsta anledningarna till att man funderat på ett sådant köp. Bra bränsleekonomi och låg fordonsskatt är andra vanliga anledningar till att många överväger att köpa en elbil eller hybrid.

– Det är tydligt att intresset för eldrivna bilar är fortsatt stort. Vår undersökning visar dock att inköpspriset på dessa bilar fortfarande är ett hinder för många. Men i takt med att fler elbilar och hybrider når marknaden kommer också priserna att pressas och begagnatmarknaden växa. Det är därför självklart för oss att bygga ut vårt nätverk av laddare, säger Johan Söderberg.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.41