23948sdkhjf

Viss återhämtning i nybilsregistreringarna

Juli månad visade på ett mindre tapp än tidigare. Det förklaras delvis med att biltillverkningen kommit igång igen i många länder, efter att ha varit nedstängd på grund av coronarelaterade restriktioner.

Nyregistreringarna av personbilar minskade med fyra procent i juli, jämfört med samma månad i fjol, visar Bil Swedens statistik. Det är en betydligt mindre minskning än de närmast föregående månaderna, som har varit hårt ansatta i spåren av coronapandemin. Sett till hela andra kvartalet 2020 minskade registreringarna med 37 procent.

– Återhämtningen i juli förklaras till stor del av att biltillverkningen kommit igång i många länder och att man har kunnat leverera bilar och beta av de orderstockar som byggts upp innan coronakrisen slog till, säger Mattias Bergman, vd på Bil Sweden.

För lätta lastbilar fortsätter dock den kraftiga nedgången och registreringarna minskade med 32,4 procent i juli. Hittills i år har personbilsregistreringarna minskat med 22,5 procent och lätta lastbilar har minskat med 44,4 procent.

Laddbara bilar, det vill säga elbilar och laddhybrider, går fortsatt starkt och svarade för 29,5 procent av personbilsregistreringarna i juli. Det är tre gånger högre andel jämfört med andelen i juli förra året som var tio procent. Hittills i år är andelen laddbara bilar 26,5 procent jämfört med 11,2 procent samma period förra året. Bil Swedens prognos om en andel på 30 procent laddbara bilar över hela året ligger kvar.

– En effekt av den ökade andelen laddbara bilar är att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar har minskat med 15 procent hittills i år jämfört med samma period ifjol, säger Mattias Bergman.

Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med 33 procent i juli. Även för tunga fordon ligger förklaringen till ökningen till stor del i att industrin nu bygger och levererar ut på tidigare ordrar.

Ytterligare en förklaring är att det var mycket låga registreringar i juli förra året, som en följd av tidigarelagda registreringar inför det krav på nya smarta färdskrivare som trädde ikraft 15 juni i fjol. Samma mönster kan skönjas för nyregistreringarna av bussar som ökade kraftigt i juli, med 30 procent. Det kan också förklaras av att vi jämför med låga registreringar i juli förra året, till följd av tidigarelagda registreringar inför kravet på nya färdskrivare

Mattias Bergman menar också att osäkerheten kring konjunkturutvecklingen är fortsatt stor och Bil Sweden trycker därför på vikten av att regeringen genomför ett generellt stimulanspaket för ekonomin. Man har också föreslagit ett kickstart-paket för en grön omställning av fordonsbranschen.

Förslaget omfattar bland annat en tillfällig skrotningsersättning för lätta fordon, en förnyelseersättning för tunga fordon och en förlängning av det nedsatta förmånsvärdet för laddbara bilar och gasbilar.

– Flera andra länder där fordonsindustrin är viktig har redan lanserat sina kick-startpaket för fordonsindustrin, vilket riskerar att snedvrida konkurrensen om inte motsvarande stimulanser kommer i Sverige, säger Mattias Bergman.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11