23948sdkhjf

AB Volvo och Isuzu Motors startar allians

Volvokoncernen och Isuzu Motors har undertecknat ett bindande avtal om bildandet av en strategisk allians inom kommersiella fordon. Detta för att ta tillvara på möjligheterna i den pågående omvandlingen av branschen.

Volvokoncernen och Isuzu Motors kommer att inrätta en gemensam organisation för att driva alliansen med kontor i Japan och Sverige. Organisationen kommer ledas av en styrelse bestående av Isuzu Motors vd, Volvokoncernens vd och andra viktiga befattningshavare från de två bolagen.

Avtalet inkluderar bland annat Isuzu Motors förvärv av UD Trucks från Volvokoncernen till ett värde av 243 miljarder yen (cirka 20 miljarder kronor), och alliansen mellan Volvokoncernen och Isuzu Motors syftar till att bygga en långsiktig och stabil relation som kommer att omfatta, men inte begränsas till:

• Att bilda ett tekniksamarbete som syftar till att ta till vara parternas kompletterande kompetensområden inom både välkänd och ny teknik, samt skapa en större volymbas. Tekniksamarbetet omfattar:
 - Gemensam utveckling av Isuzu Motors och UD Trucks plattformar för tunga och medeltunga lastbilsmodeller för Japan och andra asiatiska marknader, bland annat genom att utnyttja Volvokoncernens teknik.
 - Planerat samarbete kring ny teknik som autonom körning, uppkopplade fordon samt tunga och medeltunga elektriska fordon.

• Att skapa de bästa långsiktiga förutsättningarna för en starkare verksamhet inom tunga lastbilar för UD Trucks och Isuzu Motors i Japan och på internationella marknader, genom att överföra ägandet av hela UD Trucks från Volvokoncernen till Isuzu Motors. Under en övergångsperiod kommer Volvokoncernen tillhandahålla vissa tjänster till UD Trucks samt leverera komponenter till UD Trucks, och planen som diskuteras är att UD Trucks ska förse Isuzu Motors med lastbilsmodeller från 2022 och framåt.

• Utvärdera ytterligare möjligheter till ännu bredare och djupare samarbeten inom kommersiella fordon på fler geografiska marknader och inom fler produktområden för framtidens logistiklösningar i städer.

• Utvärdera samarbeten inom inköp och logistik genom att ta tillvara möjligheterna inom gemensam teknik, kompletterande geografisk täckning och volymtillväxt.

Ramavtalet för alliansen gäller i minst 20 år, och affären med UD Trucks förväntas öka Volvokoncernens nettokassa i den industriella verksamheten med cirka 20 miljarder kronor. Genomförandet av affären förväntas ske under det första halvåret 2021.

– Jag har stora förväntningar på denna strategiska allians, som kommer att göra Volvokoncernen och Isuzu Motors ännu mer konkurrenskraftiga inom sina respektive marknader och segment. Detta är en möjlighet att dela på teknikinvesteringar och att hjälpa varandra att växa, och jag är övertygad om att UD Trucks kommer att bli en bro mellan Volvokoncernen och Isuzu Motors, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078