23948sdkhjf

Nykterhet viktigare än hastighet i enkät

Endast 3 av 10 tycker att hålla hastigheten är ett av de tre viktigaste beteendena för trafiksäkerheten. Att inte köra rattfull anses vara viktigast.

Att hålla hastighetsgränserna är ett beteende som endast var tredje medborgare ser som ett av de viktigaste beteendena för trafiksäkerheten. Det visar Trafikverkets årliga trafiksäkerhetsenkät.

De tre beteenden som de tillfrågade ansåg viktigast för trafiksäkerheten är:

  • Inte köra rattfull

  • Inte använda mobiltelefon när man kör

  • Använda bilbälte

Trafiksäkerhetsenkäten visar att acceptansen för att sänka hastighetsgränserna för att skapa trafiksäkerhet har ökat stadigt de senaste fem åren och når i år en toppnotering sett till alla år som frågan mätts.

– Resultaten speglar det vi vet är en utmaning, nämligen den att det är svårt att känna om en fartnivå är farlig eller inte, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.

En av utgångspunkterna för Nollvisionsarbetet är att räkna med att olyckor sker, men se till att man överlever.

– Vi gör många åtgärder för att förhindra och mildra konsekvenserna av en olycka. Men rätt hastighet är trots allt en av de viktigaste förutsättningarna, säger Maria Krafft.

Trafikverket mäter allmänhetens attityder inom trafiksäkerhet sedan 1981. Årets undersökning genomfördes under coronapandemin vilket syns på resultaten, i termer av förändrade resvanor. Andelen som svarat att de under de senaste 30 dagarna har rest med buss, tåg, respektive flyg har rasat i jämförelse med 2018 samtidigt som andelen som färdats med bil har ökat. Det är 6 700 individer i åldrarna 16 till 84 år som tillfrågats.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.1