23948sdkhjf

Ledare #5: Halva Sverige ska leva

Vägnätets underhållsskuld väntas växa väsentligt de kommande åren. Det kommer att krävas tuffa budgetbeslut om glesbygden inte ska tyna bort.

Bilden är allt för lätt att känna igen. Djupa hjulspår i vägbanan som avbryts av hål i asfalten, en del hjälpligt lappade och lagade, andra lämnade att blöda grus och elände. Att färdas på somliga sträckor i det svenska vägnätet är en ständig hinderbana.

Vårt vägnät, samhällets blodomlopp, har byggts upp under generationer. Välfungerande vägar är en förutsättning för att vi ska garantera tillgängligheten i hela landet, stärka konkurrenskraften och garantera trafiksäkerheten.

Men i många år har förvaltning och underhåll varit alltför eftersatt och framöver väntas vägnätet förfalla allt mer. Det visar en rapport som tagits fram på uppdrag av Transportföretagen. Rapportförfattaren Kristin Eklöf har studerat de långsiktiga effekterna på det svenska vägnätets tillstånd utifrån nuvarande budget och framtida budgetbehov. Slutsatsen är kort och gott att den nuvarande vägunderhållsbudgeten inte räcker för att kunna upprätthålla vägnätets nuvarande tillstånd.

Det har lett till att underhållet av högtrafikerade storstadsvägar kommer att prioriteras, medan lågtrafikerade vägar kommer att tillåtas förfalla. Andelen mycket dåliga vägar väntas öka från dagens 13 procent till 32 procent. Det är nästan en tredjedel av hela vägnätet. Vad hände med ”hela Sverige ska leva”?

Redan i dag beräknas underhållsskulden till cirka 20 miljarder kronor, en siffra som kommer mer än fördubblas till 2030. Och om man ska komma tillrätta med underhållsskulden behövs en vägunderhållsbudget på 7,4 miljarder kronor per år. Det är mer än en dubblering av den nuvarande.

Det är mycket pengar, absolut, en signifikant post i statsbudgeten som ska vägas mot sjukvård, brottsbekämpning och försvar. Men det ska också vägas mot konsekvenserna om vi låter vägnätet förfalla – särskilt i glesbygd, där inga transportalternativ finns.

Utan vägar kommer man inte kunna ta sig till skolor och arbetsplatser och godstransporter och leveranser skulle avstanna. Fungerande och välunderhållna vägar är en förutsättning för att hjulen ska snurra – bildligt talat, alltså – inte minst i ett långsträckt och glest befolkat land som vårt. Att investera i vägunderhåll är att investera i framtiden, så att hela landet ska kunna fortsätta fungera.

Eller ska bara halva Sverige få leva?

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063