23948sdkhjf

Efter dieselgate: Utsläppen av kväveoxider från lätta dieselfordon minskar

I takt med att EU under senare år har skärpt avgaskraven för kväveoxider från lätta dieselfordon har också utsläppen minskat. Fortfarande släpper dock dieselbilarna ut fem gånger mer kväveoxider än de bensindrivna bilarna i Sverige.

Det är IVL Svenska Miljöinstitutet har utfört mätningar av utsläpp i verklig trafik. Martin Jerksjö är Miljöinstitutets expert på utsläpp från vägtrafik. Han säger att allt fler fordon uppfyller EU:s senaste utsläppskrav Euro 6.

– Dock är kväveoxidutsläppen från de äldre Euro 6 dieselbilarna betydande, de som är mellan fem och sju år gamla. Det gör att kväveoxidproblemet dröjer kvar.

Mätningarna har utförts med två oberoende metoder: dels från vägkanten i avgasplymerna från enskilda förbipasserande fordon med fjärranalys, dels ombord på fordonen. Studien omfattar även mätningar från flera andra europeiska länder, bland andra Schweiz, Storbritannien, Spanien, Tyskland, Österrike och Belgien.

Bägge metoderna visar samstämmiga resultat för utsläppsminskningar av kväveoxider för Euro 6 jämfört med Euro 5, som var det avgaskrav som gällde när ”dieselgate” inträffade 2015. Då avslöjades att flera biltillverkare använde manipulerad programvara i sina bilar, vilka i laboratorietesterna visade betydligt lägre utsläpp av kväveoxider än vad de släppte ut i verklig körning.

– Våra resultat visar att vägkantsmätningar kan vara ett kostnadseffektivt sätt, och ett bra komplement till både laboratorie- och ombordmätningar, för att kontrollera om biltillverkarna uppfyller lagkraven för Euro 6, vilket även innebär att kontrollera hur utsläppsprestanda utvecklas över tid, säger Martin Jerksjö.

Trots att de stränga senaste Euro 6-kraven nu är fullt införda släpper de dieseldrivna bilarna totalt ändå ut fem gånger mer kväveoxider än de bensindrivna bilarna i Sverige idag. De äldsta Euro 6 dieselbilarna (motsvarande ungefär årsmodell 2015–2017) svarar för hela 25 procent av personbilsparkens totala kväveoxidutsläpp, och dessa kommer att rulla på de svenska vägarna i många år till.

Åke Sjödin är IVL:s utsläppsexpert. Han anser att ett problem är att avgaskontrollen i den europeiska kontrollbesiktningen är dåligt anpassad till dieselbilar.

– Det är slående att regelbundna direkta kontroller av kväveoxidutsläpp från den rullande fordonsparken i dag bara görs i USA och Kina, trots att andelen dieselbilar i dessa länder är mycket lägre än i Europa, säger Åke Sjödin.

Vissa EU-länder, bland andra Nederländerna och Belgien, kommer under 2022 att införa skärpta kontroller av utsläppen av partiklar från dieselbilar i sin periodiska besiktning.

– Det är ett viktigt steg i rätt riktning, även om biltillverkarna genom införandet av partikelfilter redan varit mycket mer framgångsrika i att minska utsläppen av partiklar än kväveoxider. Vi behöver bättre kontroll av utsläppen av både kväveoxider och partiklar, och det bästa är förstås om det kan ske genom kontrollbesiktningen, säger Åke Sjödin.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.14