23948sdkhjf

FBB: Sverige har snart lägst krav i EU vid fordonsbesiktning

Branschorganisationen Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) pekar i en färsk rapport på flera brister i regelverket för fordonsbesiktning som man menar gjort att vi idag hör till EU:s bottenskikt när det gäller besiktningskrav.

Den 2 mars presenterade FBB sin årliga branschrapport och i den pekar man på flera brister när det gäller kraven vid kontrollbesiktning av fordon:

Särskilda regler vid besiktning av elbilar saknas fortfarande. Trots att försäljningen av elbilar och laddhybrider fortsatt ökar starkt finns ännu inga särskilda regler och kontrollpunkter för dessa fordon när de besiktigas, det vill säga särskild kontroll av de komponenter som är unika för elbilar. Många länder har sedan lång tid tillbaka infört särskilda kontrollpunkter, påpekar FBB.

Reglerna som styr vad som kontrolleras vid besiktningen är oförändrade sedan slutet av 1980-talet. Det innebär bland annat att moderna säkerhetsfunktioner inte kontrolleras och att elbilar inte genomgår någon specifik kontroll.

Miljökontrollen måste skärpas och gränsvärdena måste bli hårdare, anser FBB. Förändrade regler för bland annat avgasmätning vid besiktningen har medfört en dramatisk ökning av antalet fordon med felaktig avgasrening som rullar på vägarna, rapporterar FBB. Ny statistik visar nämligen att andelen fordon som underkänns på grund av miljöskäl har minskat drastiskt sedan regeländringen maj 2018. Detta innebär enligt FBB i praktiken att tiotusentals fordon som tidigare underkändes och åtgärdades numera kan fortsätta trafikera vägarna. Enligt FBB handlar det om cirka 65000 fordon per år som tidigare underkändes men numera godkänns vid besiktningen.

Enligt statistiken som FBB hänvisar till har andelen miljöunderkända bensinfordon minskat med 40 procent medan underkända dieselfordon mer än halverats. Sverige placerar sig därför i bottenskiktet i EU vad gäller kravnivån vid besiktningen, anser FBB.

Vi ser en mycket kraftig ändring precis vid regeländringen. Det finns ingenting som tyder på att fordonsflottan plötsligt blev avsevärt mycket renare i maj 2018, snarare visar statistiken att tiotusentals fordon nu släpps igenom besiktningen trots att de har ickefungerande avgasrening. Det är allvarligt, eftersom människor tyvärr blir sjuka och dör av dessa utsläpp, säger FBB:s ordförande Tord Fornander.

– Man måste komma ihåg att för varje månad som reglerna tillåts vara kvar så släpps smutsiga bilar igenom besiktningen, vilket får konsekvenser för människors hälsa. Vi tycker att politiken borde ta ställning för en nollvision, som tydligt pekar ut att Sverige ska vara ett land där ingen dör eller blir allvarligt sjuk på grund av farliga utsläpp från trafiken. Sverige har alla förutsättningar att uppnå detta, men då måste regelverken skärpas, avslutar Tord Fornander.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Begagnade elbilars pris ner 22 procent på 2 månader
Scania lanserar ny serviceplan
Nytt rekord för elbilar i november
Nya regler för cruising och studentflak
KW Bruun: skräckvälde eller missförstånd?
Finansbolag ökar leasingavgifter utan att ge besked
Andra Nordiska Medier
Entreprenad
RT-Forum
Transportnet

Sänd till en kollega

0.125