23948sdkhjf

LEDARE#10: Därför är höjd reduktionsplikt ett slag i luften

Att ersätta fossila drivmedel med förnybara är i bästa fall ett nollsummespel, påpekar flera forskare. Lösningen är minskat bilåkande och elektrifiering. Och i väntan på detta – svindyr koldioxidinfångning.

Att ersätta fossila råvaror med växtbaserade i våra fordonsdrivmedel har blivit ett populärt verktyg för både den offentliga sektorn och näringslivet i arbetet med att minska fordonstrafikens koldioxidavtryck. Den fossila råoljan eller naturgasen ersätts med växtbaserade råvaror som palmolja och tallolja (diesel) eller etanol (bensin).

Denna så kallade råvaruväxling är populär eftersom den erbjuder en genväg till ett renare miljösamvete och företagen och samhällsaktörerna en mera hållbar image. En g e n v ä g eftersom byte av råvara inte i längden är någon lösning på det problem vi vill åtgärda – det vill säga minska utsläppen av koldioxid.

Problemen med att ersätta den fossila råvaran med växtbaserad är flera. Om vi till exempel tittar på de förnybara alternativen till diesel – palmolja och tallolja – så medför ofta den förstnämnda att värdefull skogsmark ödeläggs (en stor del av palmoljan kommer från oljepalmsplantager på gammal regnskogsmark).

Den sistnämnda (talloljan) är visserligen en biprodukt från pappersmassaframställning i skogsbruket i världens barrskogsbälte, men problemet är att den nya skog som planteras och ska fånga upp koldioxiden som släpps ut när HVO-dieseln förbränns behöver flera årtionden på sig att växa innan träden börjar ta upp betydande mängder koldioxid.

Det innebär för att tala klarspråk att all den koldioxid som släpps ut från till exempel dieselfordon tankade med talloljebaserad HVO-diesel under under hela 2022 kommer att ha fångats upp av växande träd i Sverige först flera årtionden senare. Därför är exempelvis inte diesel baserad på förnybar råvara någon lösning som är i närheten av att kunna minska utsläppen av koldioxid i den takt vi behöver.

Etanolen för med sig flera problem, bland annat att den har markant lägre energiinnehåll än bensinen, men även att råvaran i stor utsträckning behöver produceras på jordbruksmark som i allt högre utsträckning kommer behövas för matproduktion.

Jag finner det beklagligt att vare sig politikerna eller bilbranschen ser utveckling av förbränningsmotorn som ett verktyg att minska koldioxidutsläppen. I takt med att klimatuppvärmningen fortsätter i samma höga takt tror jag däremot att både politiker och näringsliv kommer finna det nödvändigt att investera i koldioxidinfångning. Tekniken finns redan men är fruktansvärt dyr. Och vi behöver den tyvärr.

LÄS TIDIGARE LEDARE: När kunden betalar servicen i förväg

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.109