23948sdkhjf

Deras trafikljus lyser grönt för utryckningsfordon

För att underlätta för räddningsfordon på utryckning testar Ford teknik för att kunna styra trafikljusen.

Räddningsfordon som åker på larmsamtal måste komma fram till platsen så snart som möjligt. Om de måste sakta ner kan det få förödande konsekvenser.

Därför har Ford testat uppkopplad trafikljusteknik som automatiskt kan slå om till grönt för att ge tydligare vägar för ambulanser, brand- och polisbilar. Detta skulle också kunna bidra till att minska risken för en olycka som orsakas av räddningspersonal som kör mot rött ljus.

För att testa tekniken använde Ford en väg med åtta på varandra följande trafikljus i Aachen i Tyskland, och två sträckor med tre på varandra följande trafikljus strax utanför staden, alla uppsatta av projektets partners. En Ford utrustad med ombordenheter (för att kommunicera med infrastrukturen) och prototyphårdvara för snabbstyrning, användes för de olika test-scenarierna.

För att testa en nödsituation signalerade testfordonet till trafikljusen att ljuset skulle bli grönt. När fordonet passerat genom korsningen återgick trafikljusen till standarddrift.

För att testa dagliga körsituationer fick testfordonet tidsinformation för när trafikljusen övergick från rött till grönt och grönt till rött. Fords Adaptive Cruise Control-teknik anpassade sedan fordonets hastighet för att säkerställa att en högre andel av trafiken stötte på grönt ljus.

När trafikljuset var rött sänktes fordonets hastighet långt före korsningen för att tajma fordonets närmande för att komma fram till ljuset i samma ögonblick som det blev grönt, till exempel från 50 km/h till 30 km/tim.

För fordon som möter rött ljus kan tekniken fortfarande hjälpa till att minimera hårda inbromsningar och tiden för stillastående. Fordonet fick trafikljusinformationen långt före korsningen och saktade ner tidigare, vilket bidrog till att minska köerna.

Kommunikationen mellan fordon och trafikljus möjliggörs av C-V2X-teknik (Cellular Vehicle-to-Everything), en enhetlig plattform som kopplar fordon till vägkantsinfrastruktur, andra fordon och andra trafikanter.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095