23948sdkhjf

ARN: Felande kamkedja gav bakläxa

Det kan bli riktigt dyrt att serva bilen för sent eftersom garantin då inte gäller. Och det är inte kundens fel om verkstaden gjort ett dåligt jobb med att byta kamkedjan.

Skiljaktig nämnd

Ärende: Ursprungligt fel

Kundens krav: Hävning av köp eller ersättning med 141 178 kronor

Ort: Norrköping

Saken: En kund köper en Opel Astra av en handlare med två års begagnatgaranti. Efter tre månader börjar motorn skaka och vit rök kommer ur avgassystemet. Kunden tar bilen till garantibolagets avtalsverkstad som konstaterar att bilen behöver ett motorbyte på grund av en trasig cylinder. Handlaren och garantibolaget hävdar att bilen servats en vecka försent varvid garantin enligt villkor inte gäller eftersom den ska servas med ett år intervall. Handlaren har även invänt att konsumentköplagen inte kan åberopas eftersom bilen servats för sent.

Arns beslut: Garantivillkorens krav är att bilen servas med ett års intervall och att service inte skett en vecka för sent. Därför gäller inte garantin. Även om bilen enligt garantivillkor servats för sent är konsumentköplagen är tillämplig. Frågan är därmed om handlaren enligt reglerna i konsumentköplagen är skyldiga att svara för felet? Nämnden bedömer sammantaget att det är oförenligt med felets art att det fanns redan vid leveransen då köparen kunnat köra cirka 350 mil med bilen innan felet visade sig och då felet får anses vara en förslitningsskada. I det läget är det kunden som ska bevisa att felet är ursprungligt och det har inte skett.

Två av ledamöterna är skiljaktiga och anser att det är klarlagt att cylindern är trasig och att handlaren inte har gjort någon invändning mot detta. Felets art är enligt deras mening inte sådant att felet inte skulle ha kunnat finnas redan vid leveransen då det rör sig om en förslitningsskada som inte borde ha uppkommit efter genomsnittlig körning under en relativt kort tid. Med stöd av konsumentköplagen anser de två ledamöterna därför att felet ska anses vara ursprungligt och att bolaget därför enligt samma lag är ansvarigt för felet.

Felaktig kamkedjereparation

Ärende: Ursprungligt fel

Kundens krav: Fri reparation av bilen eller hävning av köp

Ort: Stockholm

Saken: En kund köper en Jaguar XE av en handlare med två års begagnatgaranti. En kort stund efter köpet börjar motorlampan lysa och kunden upplever en effektförlust i motorn. Handlaren tar in bilen till sin verkstad som åtgärdar bilen. Felet kvarstår dock och handlaren tar återigen in bilen till sin verkstad som åtgärdar bilen. Felet kvarstår och kunden ombeds testa en annan verkstad som konstaterar att "kamaxellägesgivarkrets A område/prestanda", samt "stort oljeläckage mellan motor och växellåda" med en kommentar att "detta är troligtvis fel från verkstaden som utfört bytet av kamkedjan”.

Garantibolaget säger att ”garantin inte täcker saker som är felmonterade från start”.

Handlaren säger att bilen var felfri vid köp och säger att kunden kört bilen med för låg oljenivå vilket har lett till skadad kamkedja.

Arns beslut: Nämnden konstaterar att bilen är att betrakta som felaktig i köprättslig mening och att felet visat sig inom sex månader från leveransdatum varför det presumeras ha förelegat vid leveransen. Av den utredning som nämnden tagit del av framgår dock att kamkedjan bytts ut precis innan kunden köpte bilen och att felet beror på att kamkedjan bytts ut på ett felaktigt sätt av den verkstad som utfört reparationen. Företaget är därför ansvarigt för felet och därför skyldigt att avhjälpa felet utan kostnad för kunden.

Artikeln är en del av vårt tema om ARN-beslut.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11