23948sdkhjf

LEDARE: Vikten av ett fortsatt öppet fordonsregister

Röster har under lång tid velat göra offentliga register svårare att tillgå. Nu har regeringen öppnat upp för detta genom att tillsätta en särskild utredare. Något som är oroväckande om man tror på det öppna samhället.

Offentlighetsprincipen har långa historiska anor i Sverige och vår grundlag inleds i regeringsformen med ”all offentlig makt i Sverige utgår från folket”. I tryckfrihetsförordningen från 1766 fastslogs det att handlingar skulle lämnas ut genast och att det står vem som fattat beslutet. Grundbultar i vårt öppna och demokratiska samhälle där alla kan vara med och påverka makten. Att vi har ett system där handlingar är lätttillgängliga gör också att vem som helst kan granska politiker och makthavare. Avslöjanden som att en del plockat ut bidrag genom att vara skrivna på en ort men har bott på en annan hade varit svårare utan dessa offentliga register.

En inskränkning i en av våra grundlagar, så som regeringen föreslår, är inget man ska ta lätt på.

Andra reportage om bilmålvakter som står på tusentals bilar för att kriminella och andra mindre nogräknade personer ska slippa betala de gula p-lapparna på fönsterrutan är en annan.

Även glada bilentusiaster som sett en bil de är sugen på kan tack vare de offentliga uppgifterna kontakta ägaren för att höra om denne är villig att sälja. Ett öppet register gör också att man kan säkerställa att den uttalade ägaren faktiskt är ägaren till bilen.

Det är dock andra tider nu. Genom internet är informationen, som tidigare var lite tidsödande att få tag på, tillgänglig med bara några knapptryck. Något en del menar används av kriminella för att hitta potentiella stöldobjekt. Om detta är något som sker i större omfattning är dock högst oklart. Brottsförebyggande rådet säger själva att de inte har någon forskning på det området.

Nu har dock regeringen gett en särskild utredare uppdraget att se över grundlagsskyddet för en del söktjänster som offentliggör personuppgifter. Detta skulle kunna innebära att den sms-tjänst Transportstyrelsen tillhandahåller, där man kan kolla ägaruppgifter, blir ett minne blott i framtiden.

Att man vill vidta åtgärder för att stoppa kriminell verksamhet är förståeligt. Men man bör vara väldigt aktsam med vad man beslutar. En inskränkning i en av våra grundlagar, så som regeringen föreslår, är inget man ska ta lätt på. Inte heller ska man tro att det kommer sluta vid söktjänster på internet. För om man börjar utarma en av våra äldsta och viktigaste grundlagar finns risken att det slutar med ingenting.

Förvisso har inget beslut fattats än. Utredarens uppdrag ska redovisas senast den 15 november 2024. Förhoppningsvis kommer denne också fram till att vikten av en bevarad offentlighetsprincip är bland det viktigaste vi har. I synnerhet då det är oklart i vilken utsträckning offentliga register används av kriminella.

Våra grundlagar är alldeles för viktiga för att lättvindigt kastas bort.

Artikeln är en del av vårt tema om Ledare.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078