23948sdkhjf

Fortkörningsboten stoppar inte längre Sermi-certifieringen

En ny typ av registerutdrag gör att fortkörningsböter inte längre är ett hinder för den enskilde teknikern att bli Sermicertifierad.

En stöttefråga när det gäller införandet av Sermi har varit hur det svenska belastningsregistret ska behandlas.

Regler för vad som visas i ett sådant register skiljer sig åt i EU och i Sverige har en fortkörningsbot diskvalificerat den enskilde teknikern från att kunna bli certifierad.

Nu har en lättnad kommit i frågan och det har bestämts att belastningsregistret som plockas ut ska vara av en helt annan typ än tidigare.

Det finns en mängd olika utdrag att beställa beroende på vad det ska användas till. En person som ska jobba med barn behöver exempelvis en viss typ av utdrag och en som ska jobba inom kriminalvården behöver ett annat. Nu har det bestämts att ”Arbete med försäkringsdistribution” kommer vara det registerutdrag som ska användas, vilket är ett mindre utförligt belastningsregisterprotokoll.

Bland annat visar det inte penningböter, vilket en fortkörningsbot hamnar under – en uppgift som ligger kvar i registret under fem år.

Ytterligare ett förtydligande är att giltighetstiden för belastningsregistret som plockas ut från polisen är sex månader. 

Jag skulle vilja säga att detta är frukten av kontrollföretagens och branschföreningarnas gemensamma ansträngningar för att få till en förändring. Thomas Engström, vd, KBV.

Motormagasinet har under Sermi-införandets gång varit i kontakt med kontrollorganen, Cab, som varit tydliga med att ett arbete pågått för att förtydliga frågan kring just fortkörningsböter. Nu har arbetet gett resultat. 

– Jag skulle vilja säga att detta är frukten av kontrollföretagens och branschföreningarnas gemensamma ansträngningar för att få till en förändring. Det nya utdraget innebär en annan gallring där penningböter försvinner. En uppskattning är att 25–30 procent har fastnat i certifieringen på grund av fortkörningsböter men tack vare denna ändring kan vi nu ta nästa steg i utrullningen av Sermi, säger Thomas Engström, vd, Kontrollerad Bilverkstad.  

Även bransch- och företagarorganisationen Svenska Fordonsbranschen gläds åt förändringen.

– Det nya tolkningen belastningsregistret och att det blev ett ny typ av utdrag var viktigt. Jag tycker inte att en fortkörningsbot ska diskvalificera en mekaniker tekniker/mekaniker från att bli certifierad för Sermi. Det är bra att vi kan ställa frågor direkt till Sermi och reda ut eventuella frågetecken på konstruktivt och bra sätt. Alla drar sitt strå till stacken för att göra detta så bra som möjligt och vi har väldigt duktiga cabbar i Sverige. Vi blev först ut med Sermi och då får vi ta bollen och spela den så bra som möjligt, säger Michael Bergvall, servicemarknadsansvarig på Svenska Fordonsbranschen. 

Detta visar utdraget

Utdrag för försäkringsdistribution visar anmärkningar om allvarliga förmögenhetsbrott eller allvarlig ekonomiskbrottslighet. Även medhjälp till sådana brott räknas med. Påföljden (straffet) för de brott som utdraget visar är lägst fängelse.

 • Stöld, rån och andra tillgreppsbrott.
 • Bedrägeribrott.
 • Förskingrings- och mutbrott.
 • Brott mot borgenärer.
 • Skadegörelsebrott.
 • Förfalskningsbrott.
 • Mened, falskt åtal och annan osann utsaga.
 • Skattebrott.
 • Brott mot lagen om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde.
 • Brott mot lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Källa: Polisen

Belastningsregistret 

Uppgifter som tas bort 3 år efter beslut

 • Straffvarning (åklagarens beslut att inte åtala för brott), om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.


Uppgifter som tas bort 5 år efter dom, beslut eller godkännande

 • Penningböter, exempelvis fortkörningsböter.
 • Dagsböter.
 • Tillträdesförbud.
 • Fängelsestraff som har fallit bort enligt 35 kap. 8 eller 9 §§ brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter som har fallit bort enligt 18 eller 21 § bötesverkställighetslagen.
 • Villkorlig dom om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.
 • Skyddstillsyn om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.
 • Ungdomstjänst om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.
 • Ungdomsvård eller överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.
 • Ungdomsövervakning om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.
 • Uppgift om att man förklaras fri från påföljd enligt 30 kap. 6§ brottsbalken om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.

Uppgifter som tas bort 10 år efter dom eller beslut

 • Villkorlig dom.
 • Åtalsunderlåtelse (åklagarens beslut att inte åtala för brott om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet).
 • Skyddstillsyn.
 • Ungdomstjänst om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet.
 • Ungdomsvård eller överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet.
 • Ungdomsövervakning om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet.
 • Uppgift om att man förklaras fri från påföljd enligt 30 kap. 6§ brottsbalken om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet.
 • Beslut om kontaktförbud och förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder.
 • Fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihetsberövande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats.

Uppgifter som tas bort 10 år efter det att straffet har avtjänats

 • Fängelse eller förvandlingsstraff för böter (10 år efter frigivning).
 • Sluten ungdomsvård (10 år efter att påföljden helt verkställts).
 • Rättspsykiatrisk vård (10 år efter utskrivning).

Källa: Polisen

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078