23948sdkhjf

DEBATT: Fordonsdatan måste säkras

För tredje part, bilägare, verkstäder och bildelsleverantörer, är det viktigt att EU:s datalagstiftning, Data Services Act respektive Data Market Act, får en kompletterande och sektorsspecifik datalagstiftning för fordonsdata. Detta för att förhindra att fordonstillverkarna ges ensamrätt med försämrad konkurrenssituation som resultat.

Det är därför viktigt att svenska EU-parlamentariker stöder en kompletterande lagstiftning för att säkerställa fortsatt konkurrens, valfrihet och innovation inom fordonssektorn, men också att svenska riksdagsledamöter gör sig redo att agera nationellt om de monopolsträvande fordonstillverkarna skulle ges suveränitet över fordonens data och information. Bara på så sätt kan vi säkerställa konkurrens, valfrihet och innovation för grön omställning.

En bil är att alltmer att likna med en stor dator. I takt med att bilar i ökande grad elektrifieras och blir uppkopplade stiger intresset kring fordons- och kundgenererad data även ur en kommersiell synvinkel, inte minst för fordonstillverkarna. Inte helt oväntat benämns sådan fordons- och kundgenererad information allt oftare som det ”nya svarta guldet”. På IT- och elektronikmässor som Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas tar produkter och tjänster kopplade till mobilitet och transportsystem, vanligtvis med fordonsdata som källa, allt större utrymme.

Inom bilservice kommer konkurrens och konsumenternas valfrihet att påverkas negativt: risken är stor att vi ser en fortsatt utslagning och bilverkstadsdöd på lands- och glesbygd om inte en kompletterande och sektorspecifik lagstiftning kommer på plats.

I takt med det ökande intresset har även den juridiska dragkampen kring fordonens data ökat. Framför allt är det de uppseendeväckande påverkansförsök av EU-kommissionärer som europeiska fordonstillverkare gjort för att ge sig själva suveränitet över bilens digitala innehåll som synliggjort de juridiska problemen, något som exempelvis den EU-speglande tidningen Politico rapporterat om. Fordonstillverkarna vill inte bara ha kontroll och bestämmanderätt över den fordons- och kundgenererade datan, de vill även kommersiellt exploatera den med ledande techjättar som Amazon, Google, Microsoft med flera, utan konsumentens valmöjlighet eller konkurrens. Svensk-kinesiska Volvo Cars ingår i den skaran.

Vi är fem intresseorganisationer som företräder konsumenter, serviceverkstäder och bildelsleverantörer. Alla har var och en olika ingångsvärden i frågan, men gemensamt är att vi och våra medlemmar skulle drabbas mycket negativt om inte EU:s datalagstiftning, Data Act, kompletterades med sektorsspecifik datalagstiftning just för fordonsdata.

Inom bilservice kommer konkurrens och konsumenternas valfrihet att påverkas negativt: risken är stor att vi ser en fortsatt utslagning och bilverkstadsdöd på lands- och glesbygd om inte en kompletterande och sektorspecifik lagstiftning kommer på plats. Bilverkstaden fyller en viktig samhällsservice, inte minst på den bilberoende landsbygden. Svenska Fordonsbranschens prognos visar på 30 procent färre verkstäder till 2030. Det är också viktigt att däckverkstäder och bilägare fortsatt ska kunna byta däck och hjul utan koppling till fordonstillverkaren eller av det märkesauktoriserade verkstadsledet. Däckens betydelse för energibesparing och trafiksäkerhet ökar hela tiden.

Ägandekostnader kommer att stiga: beräkningar som europeiska Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) har gjort, visar att det kommer kosta cirka 30 miljarder euro mer att underhålla den europeiska fordonsparken vid 2030 jämfört med idag. Omräknat till den svenska konsumenten så handlar det om cirka 1 000 kronor extra per bil och år. 2050 är siffran upp emot tre gånger så hög. Enligt Wolk Aftermarket Report lägger svenska bilägare redan i snitt 6 000 kronor per år enbart på bildelar, tillbehör och däck.

Mobilitets- och transportsystemets gröna omställning kommer att drabbas negativt: enligt den europeiska underleverantörsorganisationen Clepa ligger 75 procent av en bils förädlingsvärde, såväl komponenter som konsulttjänster, i leverantörsledet. Tillgång till fordonsdata i ett färdigt och rullande fordon är en nödvändighet för att leverantörer ska kunna driva egen innovation och produktutveckling.

Detta är bara några exempel från vardagen på konsekvenser av vad en utebliven sektorsspecifik datalagstiftning för fordonens data skulle innebära. Svenska parlamentariker måste agera innan det är för sent!

Caroline Drabe, Riksförbundet M Sverige

Jacob Lamberg, Däckspecialisternas Riksförbund

Richard Andermyr, Däckbranschen

Peter Bryntesson, FKG

Lars Bergmark, Svenska Fordonsbranschen

Artikeln är en del av vårt tema om Debatt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062