23948sdkhjf

DEBATT: Regeringen måste göra mer för att bekämpa bilbrottsligheten

Stölder av bilar och bildelar kostar samhället miljardbelopp varje år. Debattförfattarna vill att regeringen vidtar fler åtgärder för att stävja bilbrottsligheten.

Sedan tio år tillbaka ligger Sverige i topp i den mindre smickrande topplistan över europiska länder när det gäller stölder av fordon och reservdelar. Det senaste året har fokus i debatten därför riktats på frågan om hur lättillgängliga våra personuppgifter ska vara och hur de får spridas i kommersiella syften via olika söktjänster på nätet. Bilbrottsligheten kostar samhället stora summor och regeringen behöver därför skyndsamt vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Enligt försäkringsbolaget Ifs årliga rapport Bilbrottsbarometern stjäls och försvinner fler bilar än någonsin samtidigt som tjuvarna i större utsträckning riktar in sig på dyra reservdelar. På grund av brottsligheten och följdeffekterna som detta får i samhället uppgår den totala samhällsnotan till miljardbelopp.

Sedan i höstas pågår en statlig utredning som syftar till att se över grundlagsskyddet i form av så kallade frivilliga utgivningsbevis för söktjänster på nätet. En sådan lagändring vore efterlängtad för att minimera riskera för att kriminella krafter använder söktjänsterna som verktyg för att kartlägga tänkbara offer. Men det får heller inte riskera att bli för långtgående regeländringar.

Myndigheter och seriösa branschaktörer är helt beroende av att ha tillgång till fordonsinformation och fordonshistorik, exempelvis från Transportstyrelsen och andra datakällor, för att kunna utföra sina uppdrag. Datan används bland annat för att utreda bedrägerier och andra typer av fordonsbrottslighet samt för att öka transparensen i marknaden och skapa tryggare fordonsaffärer för konsumenterna. Skulle tillgången till sådan data begränsas blir konsekvenserna väldigt stora, både för utredande verksamheter och för samhället i stort.

I flera fall i några av våra verksamheter krävs även att personuppgifter hanteras. Det innebär dock inte att personuppgifterna behöver spridas publikt och till vem som helst utan någon som helst reglering. Det är av detta skäl som några av oss innehar frivilligt utgivningsbevis för att kunna hantera och publicera sådan data.

Men det finns en stor skillnad mellan detta och vissa av de tusentals andra sajterna på nätet som också ansökt om och beviljats utgivningsbevis. Det är nämligen inte förknippat med några särskilda krav på den sökande. Processen är mycket formaliserad och kostar bara 2000 kr. När ansökan väl är beviljad av ansvarig myndighet är sajten helt undantagen från den rigorösa europeiska personuppgiftslagstiftningen (GDPR). I normala fall tvingas aktörer investera stora summor pengar för att deras verksamheter ska vara förenliga med GDPR. Systemet med frivilliga utgivningsbevis leder därför även till att konkurrensförhållandena i marknaden blir osunda.

Sammantaget har allt detta lett till den situation vi sedan ett antal år tillbaka har i Sverige med rena personregister på nätet. Via söktjänsterna hittar man inte bara adressuppgifter utan även inkomst, boendeförhållanden, fordons- och fastighetsägande, förekomst i domstolshandlingar, vilken våning din lägenhet ligger på och vilken hund du äger samt bilder på ditt hus med omgivning. Som kriminell kan du skapa en drömmeny med hjälp av informationen.

Det måste vara en utgångspunkt att alla aktörer som hanterar personuppgifter och fordonsdata i Europa måste ha krav på sig att följa GDPR-lagstiftningen. Den lagstadgade rätten till frivilligt utgivningsbevis måste begränsas till aktörer som har ett legitimt skyddsintresse enligt vad lagstiftningen egentligen är tänkt att skydda.

Svensk öppenhet har historiskt gynnat oss väl och vi tror även på att öppenhet är framtiden. Vi har gemensamt en lång erfarenhet att hantera data både i Sverige och internationellt. Därför vet vi att det är fullt möjligt att skapa en reglering som möjliggör öppenhet och transparens men som samtidigt förhindrar fri och oreglerad spridning av rena personuppgifter. Det viktiga är att vi försvårar för onda krafter att utnyttja samhällets öppenhet.

Ann Hassel Tano, utredningschef på If

Frank Brueggink, managing director på Carfax

Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden

Artikeln är en del av vårt tema om Debatt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.141