23948sdkhjf

Volvo Personbilar kommenterar elektromagnetisk strålning

UTTALANDE FRÅN VOLVO PERSONBILAR SVERIGE AB ANGÅENDE ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING I BILAR: Vi känner stor respekt för människors oro inför de uppgifter om elektromagnetiska fält i bilar som det rapporteras om i massmedia, och vi tar dem på fullaste allvar. Vi vill dock klargöra följande: Det finns i dag inga vetenskapliga bevis för att elektromagnetiska fält i uppmätta värden kan orsaka sjukdomar. Forskningsvärlden är djupt oenig om dessa fälts eventuella inverkan på människor. Det finns inget dokumenterat fall där någon människa blivit sjuk av elektromagnetiska fält i bilar. All elektrisk/elektronisk apparatur genererar kraftfält. Människan är utsatt för fält av varierande styrka från olika källor; under kraftledningar, vid datorn, framför TV:n, intill klockradion, under lysrör, intill mobiltelefonen och i bilen. Elektromagnetiska fält mäts i mikrotesla (uT). Elektromagnetiska strömmar i sig är inte farliga. Tesla och mikrotesla (= miljondels tesla) är inte något mått på strålningens farlighet. Detta lika lite som en ljusmätare i en kamera kan avgöra om man har solat för länge eller inte. Frekvensen på den elektromagnetiska strålningen är en viktig parameter som påverkar hur ett yttre fält kan ta sig igenom huden till nerver och andra organ. De elektromagnetiska fälten i Volvos bilar har låga frekvenser och där gäller betydligt högre rekommendationer jämfört med till exempel bildskärmar där de elektromagnetiska fälten ligger på högre frekvenser och följaktligen också rekommendationer om gränsvärden ligger på en väsentligt lägre nivå. Det finns olika rekommendationer om gränsvärden. Även i dessa fall måste man skilja på typ av miljö och vilken frekvens de elektromagnetiska fälten har. EU:s ministerråd har skickat ut ett förslag till rekommendationer kring elektromagnetiska fält, där remisserna i Sverige samordnas av SSI (Statens Strålskyddsinstitut). Volvos bilar ligger på en nivå 10-100 gånger under de rekommendationer om gränsvärden som EU har skickat ut. Rekommendationerna gäller elektromagnetisk påverkan på huvud och bål. Den huvudsakliga källan till elektromagnetiska fält ligger utmed golvet i Volvobilar. Fältet avtar mycket snabbt med avståndet från källan. Enligt Vi Bilägares mätningar ligger mätvärdet på 0,9 uT i brösthöjd och 0,6 uT i huvudhöjd. EU-rekommendationerna ligger på 100 uT för dessa områden på kroppen. För andra delar av kroppen finns inga rekommendationer. Det finns i andra sammanhang, t ex i kontorsmiljöer ett gränsvärde som anges till 0,2uT. Detta gränsvärde avser kontinuerlig påverkan i miljö med högfrekventa elektromagnetiska fält. Volvos modeller har av utrymmes- och viktfördelningsskäl en placering av batteriet i bagageutrymmet. Detta innebär att pluskabeln är dragen genom bilen fram till startmotorn. Motsvarande lösning finns i flera av Volvos konkurrenter. Då det inte finns några belägg för risker med elektromagnetiska fält i bilar så är det ej heller aktuellt med tekniska eller andra åtgärder från Volvos sida.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063