23948sdkhjf

Rattsurfning ses som farligt men vi gör det ändå

Många svenskar tittar på mobilen när de egentligen borde ha ögonen på vägen. Det kan leda till stor trafikfara och risk för olyckor. 31 procent av svenskarna tycker att det är tveksamt eller farligt att sms:a samtidigt som de kör, trots att nästan 40 procent av förarna sms:ar bakom ratten.Det visar en undersökning genomförd på uppdrag av Transportstyrelsen.

Till exempel uppger cirka 37 procent att de smsar eller använder andra textmeddelandetjänster i trafiken och 16 procent att de använder sociala medier medan de kör. Samtidigt anser 31 procent att sms i trafiken är tveksamt eller felaktigt ur säkerhetssynpunkt. Ett vanligt fenomen är att förare gärna ser fel och brister hos andra, men inte sig själv. Undersökningen visar dock att hela 86 procent inser att rattsurfning påverkar deras uppmärksamhet på trafiken.

- Vår undersökning visar att många svenskar förstår att rattsurfing är trafikfarligt. Då kan det tyckas paradoxalt att många kombinerar den uppfattningen med att rattsurfa själva. Vårt budskap till dem som rattsurfar är: Var försiktig i trafiken och sluta rattsurfa, säger Therese Malmström, utredare på Transportstyrelsen.

Sedan 2013 är det förbjudet enligt lag att använda kommunikationsutrustning på ett sätt som gör dig ouppmärksam och därmed farlig i trafiken. Men kännedomen om förordningen är relativt låg. Undersökningen visar att cirka 30 procent av svenskarna säger sig ha mycket låg kännedom om lagen.

På frågan vad som skulle få dem att minska sitt användande av mobiltelefonen eller annan kommunikationsutrustning när de kör bil svarar hälften att det skulle krävas totalförbud genom lagstiftning. 35 procent tror att en rattsurfningsrelaterad incident som drabbar de själva eller någon i deras omgivning också skulle få effekt på deras beteende. 20 procent tror också att en tillsägelse från någon i deras omgivning skulle få dem att rattsurfa mindre.

Undersökningen genomfördes av Norstat mellan 14 september-3 oktober 2016. Totalt genomfördes 6014 webbintervjuer via Norstats onlinepanel bland annat för att öka tillförlitligheten i undersökningens länsvisa nedbrytningar. Totalt antal svarande i den riksrepresentativa basen var 2003 personer.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078