23948sdkhjf

Bilfirma ansvarig för sexuella trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har granskat om en anställd på en bilfirma har blivit utsatt för sexuella trakasserier av arbetsgivaren. Dessutom har DO samtidigt undersökt om bilfirman fullgjort sin skyldighet att åtgärda upplevda sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

DO fick uppgifter om att en tidigare arbetstagare på en bilfirma upplevt sig sexuellt trakasserad av sin chef. Den anställde har vid ett tiotal tillfällen upplevt sig verbalt trakasserad. Chefen har upprepade gånger kommenterat arbetstagarens utseende, kropp och bröst samt kommit med sexuella anspelningar, även inför de övriga anställda.

I samband med att bolaget fick kännedom om händelserna påbörjades en utredning genom enskilda samtal med medarbetare, inklusive den utpekade chefen. Utredningen visade att sexuella trakasserier hade förekommit samt att det allmänna agerandet och språkbruket hos chefen inte låg i linje med bolagets uppförandekod, värdegrund, diskrimineringspolicy och bolagets förväntningar på en chef. Chefen fick sin anställning avslutad efter en överenskommelse med bolaget.

Av utredningen framgår att chefen haft en arbetsledande ställning och att arbetsgivaren därför ansvarar för dennes agerande. DO bedömer därför att bolaget har överträtt diskrimineringsförbudet och att den anställde har varit utsatt. Däremot bedömer DO att bolaget har fullgjort sin utrednings- och åtgärdsskyldighet enligt diskrimineringslagen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.133