23948sdkhjf

Septembers statistik - Fortsatt minskning av fordonsregistreringarna

Restriktionerna är borta och Bil Swedens statistik över septembers fordonsregistreringar är här. Oktober kunde alltså inte ha börjat bättre!

Hur ser det då ut? Trenden med minskade nybilsregistreringar håller i sig och för den tredje månaden i rad pekar pilarna nedåt. Sett till antal var det 22 634 nya bilar som registrerades, vilket är en minskning med 21 procent jämför med september 2020.

Sett till bara personbilar har de ändå ökat med 15 procent från i fjol, men jämför vi två år tillbaka har registreringen minskat med 6 procent. Uppgången förklarar Jessica Alenius, som är vice vd för Bil Sweden, med god återhämtning av ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet och de höjda förmånsvärdena som trädde i kraft under det första halvåret.

Den underliggande efterfrågan i konsumentledet är fortsatt stark, men samtidigt har bristen på halvledare och andra komponenter blivit en tydligt hämmande faktor för produktionen. Det skapar en osäkerhet kring leveransförmågan, fortsätter Jessica Alenius.

Intresset för laddbara val fortsätter stiga. Varannan personbil som såldes var just laddbar och var tredje var en elbil. Hittills i år, januari till september, uppgår andelen laddbara personbilar till cirka 42 procent där elbilarna står för 16 procent av nyregistreringarna och laddhybriderna för ungefär 26 procent.

Jessica Alenius yttrar viss frustration över den snabba vändningen i Monus-malussystemet. Hon anser att det brister i dialog mellan politiken och fordonsbranschen och tror att det finns en stor risk att den snabba omställningstakt som vi nu sett kommer att bromsas upp.

Detta skapar stor ryckighet och osäkerhet i en situation där fordonsbranschen behöver stabila och långsiktiga villkor. Den korta framförhållningen på cirka tre månader påverkar kunder som redan ingått avtal och som nu får ändrade förutsättningar, till exempel ingen bonus, vilket är oacceptabelt. Speciellt nu när det råder långa leveranstider på grund av komponentbrist.

Om vi kör vidare till lite tyngre fordon kommer vi först till lätta lastbilar. Även här ser vi en minskning för september och registreringsresan under de senaste nio månaderna har minst sagt varit både ryckig och guppig.

Toppen nåddes i mars, inför malushöjningen den 1 april, med nära 8 700 nya lätta lastbilar. Det kan jämföras med 2 973 i september, vilket är en minskning med drygt 17 procent jämfört med september 2020. Hittills under 2021 har antalet nya lätta lastbilar ökat med 39 procent jämfört med samma period förra året, men antalet ligger 18 procent under 2019 års nivå. Årets uppgång förklaras till stor del av både en stark återhämtning i ekonomin och ett uppdämt behov hos företagen att förnya vagnparken, säger Jessica Alenius. Hon fortsätter med att återigen kritisera de nya beskeden i Bonus-malus.

Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till drygt tio procent under september månad och till sex procent hittills i år. De nu föreslagna skärpningarna i Bonus-malussystemet kommer återigen att slå särskilt hårt mot lätta lastbilar, där omställningen till elektrifieringen inte kommit lika långt. Vi har sedan Bonus-malussystemet infördes påtalat vikten av att särskilja lätta lastbilar från personbilar som man gör inom EU, då de utför ett annat transportarbete, fortsätter Jessica Alenius.

Sist men verkligen inte minst kommer statistiken för tunga lastbilar och bussar. Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton minskade med nära tio procent i september jämfört med samma månad i fjol. Hittills i år uppgår antalet tunga lastbilar till 3 963, vilket är en ökning med elva procent.

Uppgången för tunga lastbilar är också en följd av den starka återhämtningen i svensk ekonomi. Under årets tredje kvartal registrerades 15 tunga ellastbilar och hittills i år 31, säger Jessica Alenius.

Nyregistreringarna av bussar minskade i september med nära 32 procent jämfört med samma månad i fjol. Under årets nio första månader registrerades 516 bussar, vilket är en minskning med 48 procent. Under perioden januari till september har cirka tre av tio nyregistreringar varit en elbuss.

Nyregistrerade personbilar av olika drivmedel:

Bensin: 27,2 procent

Diesel: 11,3 procent

El: 32,9 procent

Laddhybrid: 21,0 procent

Elhybrid: 6,3 procent

Etanol: 0,6 procent

Gas: 0,6 procent

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.125