23948sdkhjf

LEDARE#40: När gästarbetare renoverar vår gamla Volvo

Allt fler verkstadstimmar utförs av gästarbetande arbetskraft i vår bransch och allt oftare är det klassiska bilar dessa mekaniker jobbar med.

Det finns två saker som de senaste 25 åren kanske mera synligt och handfast än något annat påverkat Sverige och vårt näringsliv. Det första är vårt lands inträde i EU 1995. Det andra är den stora arbetskraftsinvandringen de senaste två årtiondena.

Dessa två faktorer har mer eller mindre helt stöpt om flera branscher. Det kanske tydligaste exemplet är byggbranschen, där arbetarkollektivet (byggjobbarna) till stora delar bytts ut – från fackanslutna svenskar till oorganiserade gästarbetare och migranter.

Två andra exempel är städbranschen och restaurangbranschen vilka båda påverkats av samma förändringsprocess.

Arbetskraftsinvandringen har påverkat även vår bransch. Men hos oss är det inte bara de mest okvalificerade jobben som i allt större utsträckning tas över av gästarbetare och migranter (bilvård, däckpersonal). Även de kvalificerade jobben utförs av allt fler gästarbetare men allt oftare även av utomeuropeiska invandrare med tidigare yrkeserfarenhet från branschen.

Något som karakteriserar arbetskraftsinvandringen till de kvalificerade jobben i vår bransch är att gästarbetarna som bemannar dessa jobb ofta är yrkesskickliga och mycket kompetenta. Att de gästarbetande lackerarna, bilplåtslagarna, sadelmakarna och mekanikerna blir allt fler beror inte bara på att de är billigare att anlita, det beror inte sällan också på att de är de enda som vill eller kan utföra jobbet.

Detta tror jag betraktas som ett växande bekymmer i vår bransch. Ändå ser jag inga tecken på att trenden är på väg att vända.

Istället verkar branschen vara fullt upptagen av att ”ställa om” för att ha rätt kompetens för att jobba med även högvoltssystemet i elbilar.

Självklart ska branschen ställa om för att kunna jobba med elbilar eftersom politiker i stora delar av världen gjort klart att elbilarna ska ersätta dagens fossila bilar.

Frågan är bara vilka som ska reparera de äldre bilarna? Eller ska vi börja skicka bilar med stort reparationsbehov utomlands? Ja, detta sker redan idag, men det är gissningsvis fortfarande ovanligt. Jag har själv stött på en handfull personer de senaste åren som gjort just detta. I samtliga dessa fall rör det sig om entusiastbilar som skickats till länder i östra Europa och Balkan för större renoveringar och reparationer.

En av dessa bilar var en Volvo 240 som återfick sitt originalskick på en verkstad någonstans i forna Jugoslavien. Vilken certifiering ska lösa detta problem?…

Tidigare ledare: Kvalitetsproblemet där Volvo och PSA resonerat olika

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109