23948sdkhjf

Lägst antal döda i trafiken någonsin 2021

Transportstyrelsens preliminära statistik visar att 192 personer omkom i olyckor på de svenska vägarna 2021. Det är första gången antalet döda i trafiken understiger 200.

Det rör sig om 113 bilister där 96 av dem hade färdats i personbil, övriga i lastbil eller buss.

Mötesolyckor är den vanligaste olyckstypen bland bilister följt av singelolyckor.

– Utvecklingen går i rätt riktning när det gäller omkomna i vägtrafiken. Det är första gången som antalet omkomna är färre än 200. Det är framför allt olyckorna med personbil som minskat. Men även bland oskyddade trafikanter ser vi en minskning, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör i ett pressmeddelande.

Nollvisionen fyller 25 år 2022 och när den antogs 1997 var antalet omkomna i trafikolyckor omkring 500 per år. Nu är det första gången som antalet omkomna är färre än 200. Trots att vägtrafiken har ökat under samma period.

Tidigare har trafiksäkerhetsarbetet varit inriktat på att bygga bort risker i infrastrukturen. Nu riktas större fokus på trafikanternas beteende. Bättre efterlevnad av hastighetsgränser, nykterhet i trafiken, utbildning och friska förare bidrar till att minska riskerna som leder till olyckor.

– Här ser jag att helt eller delvis automatiserade fordon eller system som kan hjälpa föraren till bättre beslut och bättre regelefterlevnad har stor potential. Sådana system kan till exempel hjälpa förarna att följa regler eller automatiskt bromsa bilen, säger Bjelfvenstam.

Sveriges officiella statistik fastställs i april av myndigheten Trafikanalys och bygger på polisrapporterade olyckor som rapporterats till Strada.

Branschorganisationen MRF skriver i ett pressmeddelande att Trafikverket nu även kopplar ihop bättre trafiksäkerhet med FN:s globala mål. WHO och FN lanserar en ny global plan för trafiksäkerhet där visionen är att fram till år 2030 halvera dödligheten i trafiken över hela världen. MRF anser att det sänder en stark signal att koppla ihop trafiksäkerhet med FN:s globala mål:

– Att FN nu kopplar ihop de globala målen mer konkret med trafiksäkerhet är givetvis ett betyg att vi är på rätt väg, konstaterar Anders Östberg på MRF.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094