23948sdkhjf

MRF

Plus

Coronaenkät kartlägger pandemins branschpåverkan

Elsäkerheten för jobb i bilar går framåt

Personbilsbilismen skattas för hårt

Bilhandeln fortsatt pressad av corona

Krävs högre kompetens kring elfordon på verkstäderna

Trafikverket förutspår ökad biltrafik

Trafikverket har presenterat nya basprognoser för hur trafiken kommer att utvecklas i framtiden. De utgörs av en diger lunta som bland annat säger att såväl tåg- som biltrafik kommer att öka starkt.

Bilverkstäder kan komma att sköta besiktning i glesbygd

Plus

Så går det för Godkänd bilverkstad

Isuzu och Mercedes toppar årets GA-enkäter

För tjugofemte gången har återförsäljarna rankat sina generalagenter. Branschorganisationen MRF presenterar resultatet från årets undersökningen.

Branschstandard ska öka kvaliteten på skadereparationer

De senaste årens undersökningar gjorda av Trafikförsäkringsföreningen (TFF) har visat att det finns stora kvalitetsbrister hos verkstäder som utför bilskadereparationer. Branschen arbetar idag aktivt med att ta fram tydliga och välfungerande system för både certifiering och kvalitetskontroll av skadeverkstäder.

Coronakort ska locka kunder till verkstäder

Branschorganisationen MRF har tagit fram ett coronakort som ska hjälpa medlemsföretagen att hålla kontakt med sina kunder. Vallentuna Motor är ett av företagen som testat marknadsföringsmetoden.

Positiva signaler i bilhandeln

En ljusning kan skönjas i handeln med bilar och den negativa trenden verkar ha vänt.

Plus

Skadesidan på väg mot kris

Lack- och skadeverkstäder drabbas hårdare än andra i krisen. Orsakerna till det är flera.

1

Fler permitteringar på bilverkstäder

När coronakrisen slår mot bilverkstäderna drabbas regionerna olika hårt. Värst är det i Stockholm.

Tryck i verkstäderna trots coronatider

Med tassande steg tar sig fordonsbranschen tillbaka till ett någorlunda vaket tillstånd. På verkstäderna rullar kunderna in igen och humöret runt om i branschen stiger i takt med att vårsolen värmer allt mer.

MRF skriver ner lastbilsprognos

MRF skruvar ner sin prognos för nya registreringar av tunga lastbilar till 4 800 bilar 2020. Läget är osäkert under coronakrisen och frågan är när lastbilstillverkarna tar upp produktionen igen.

Plus

Stora oenigheter kring ersättningsstorlek för reklamerad bil

M Sverige anklagar Motorbranschens Riksförbund (MRF) och Blocket för att inte värna om konsumentskyddet efter att ett beslut från Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) inte följts. MRF motsätter sig kritiken och ifrågasätter i stället myndighetens trovärdighet när man går emot gällande branschöverenskommelse.

MRF efterfrågar hjälp från försäkringsbolagen

Dubbdäcken får sitta på längre

Precis som branschorganisationerna MRF, SFVF och DRF begärt förlängs nu perioden för dubbdäcken. Det generella undantaget från reglerna gäller från 15 april till den 30 april.

Hjälp till verkstäder som kämpar mot konkurs

Försök att sänka de fasta kostnaderna, hitta nya försäljningsvägar och kanske rent av ta ut semester. Motorbranschens riksförbund (MRF) ger de små verkstäderna tips hur de kan göra för att försöka undvika konkurs.

Fortfarande gott om reservdelar för verkstäderna

Fordonsbranschen påverkas kraftigt av coronapandemin. Trots nedstängda fabriker hos underleverantörer finns ännu ingen större oro över reservdelsbrist bland verkstäder.

Så söker du stöd för korttidsarbete

Om du är verkstadsägare och ser intäkterna minska i takt med att kunderna uteblir på grund av coronaviruset. Då kan du söka stöd för korttidsarbete och få statens hjälp att betala lönerna.

Satsa digitalt när coronaviruset skrämmer

Begär att förlänga dubbdäcksperioden

Sänd till en kollega

0.063