23948sdkhjf

ZF Aftermarket # GoodToKnow: Vad ska man tänka på inför säsongens bromskontroll?

• Ett fungerande bromssystem är en nyckelfaktor för körsäkerheten. För att säkerställa att bromsarna på din bil fungerar, är det nödvändigt att kontrollera dem regelbundet.
• Säsongsinspektionen av bromssystemet, bör inte bara omfatta bromsbelägg och bromsskivor, utan även andra komponenter, som påverkar dess funktion.
• TRW-varumärket är en av de ledande tillverkarna av bromskomponenter, med mer än 100 års erfarenhet av att utforma och leverera ett komplett utbud av bromskomponenter till eftermarknaden.

Bromssystemet är avgörande för vår säkerhet, säkerheten för våra medpassagerare och andra trafikanter. Dess regelbundna inspektion försummas tyvärr ofta eller begränsas enbart till byte av bromsbelägg och bromsskivor. Det är dock bra att komma ihåg att systematiskt kontrollera alla dess komponenter: Bromsbelägg, bromsskivor och även huvudcylinder, bromsvätska, bromsok, cylindrar, styva och flexibla slangar.

Kontroll och byte av bromskomponenter
Inspektion av bromssystemet bör omfatta en noggrann kontroll av alla kopplingsdelar. Bland de viktigaste komponenterna finns bromsskivor och bromsbelägg. För att bedöma slitaget på skivorna, bör deras tjocklek mätas först. Det minsta säkerhetsvärdet specificeras av tillverkaren – det är vanligtvis tryckt på komponentens sidokant. Om skivan är tunnare än detta minimivärde eller visar tecken på skador, såsom sprickor, repor eller någon ytförvrängning, är detta en tydlig indikation på att den behöver bytas ut.

När vi kontrollerar bromsbeläggens skick, bör vi även vara uppmärksamma på eventuella skador eller sprickor på friktionsmaterialet och korrosion på bakplattan. Bilmekanikern bör även mäta tjockleken noggrant på friktionsmaterialet. I de flesta fall är beläggen utrustade med slitagegivare – indikatorlampan i instrumentpanelen, bör informera oss om att den minsta beläggtjockleken har uppnåtts. För belägg utan slitagegivare, antas att en beläggtjocklek på mindre än 2 mm kräver omedelbart byte.

En annan viktig del av bromssystemet är bromsvätskan. Dess primära uppgift är att överföra kraften från bromspedalen till bromsbeläggen, samtidigt som bromssträckans längd bestäms. Minskande bromsverkan när bromsarna värms upp, är ett symptom som kan tyda på vätskeslitage. Om inspektionen av bromsvätskan visar att vattenmängden överstiger 3 % eller att kokpunkten är under det minimivärde som specificerats för bromsvätsketypen, är detta ett tecken på att vätskan bör bytas ut.

I samband med inspektionen av bromsvätskan, bör även de styva och flexibla slangarna och deras anslutningar kontrolleras med avseende på läckage och eventuella skador. Dessa är ansvariga för korrekt vätskeflöde från huvudcylindern till kolvarna. Slangarnas livslängd bestäms till stor del av deras användning och de belastningar de har, men det rekommenderas att de byts ut minst vart femte år.

Slutligen får vi inte glömma att inspektera bromsoken. När hjulet har tagits bort, ska mekanikern leta efter korrosion eller skador. Kolvtätningar, kolvstyrningar och dammskydd, bör också inspekteras.

Mekanikens och tillförlitliga reservdelars roll
En tillförlitlig kvalitetskontroll av bromssystemet, kan avslöja avvikelser i god tid och därmed skydda dig från potentiellt farliga situationer på vägen. När du rekommenderas att byta ut delar, se även till att vara uppmärksam på deras kvalitet. Produkter tillverkade av TRW, bromssystemsexperten, garanterar tillförlitlighet, baserat på den senaste tekniken och säkerställer även att varje enskild komponent har genomgått strikta hållbarhetstester.

TRW handlar dock inte bara om flaggskeppsprodukter, utan även om en rad komponenter, som bidrar till att bromssystemet fungerar korrekt – slitagegivare för bromsbelägg, hållbara huvudcylindrar av en mängd olika material och ett brett utbud av bromsvätskor, som säkerställer rätt kokpunkt och skyddar effektivt gummikomponenter.

Vi rekommenderar att du tittar på det senaste avsnittet av ZF Aftermarket "GoodToKnow" -serien nedan, besöker hemsidan, för att se hela utbudet av TRW-produkter och följ oss på Facebook.

Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078