23948sdkhjf

Ökad försäljning för Meko

Det tredje kvartalet visar tydligt den underliggande styrkan i bilserviceföretaget Mekos strategi. Turbulenta tider till trots, med stigande inflation och höjda räntor, ökar bolaget tillväxten och tar viktiga steg för att stärka sin affär.

Det skriver vd Pehr Oscarson i rapporten för det tredje kvartalet.

Mekos, som tidigare hette Mekonomen, omsättning ökade med 23 procent för det tredje kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal året före. I de för bolaget viktiga tillväxtmarknaderna Polen och Baltikum ökar den organiska tillväxten med 11 procent under perioden. I Danmark och Norge är utvecklingen mer avvaktande relaterat till minskad konsumentköpkraft.

Bolagets strategiska beslut att ha en omfattande lagerhållning av attraktiva komponenter och reservdelar ligger fast, men under kvartalet har Meko kunnat reducera nivåerna något då det setts en stabilisering i leveranskedjorna.

”Kassaflödet stärks, lönsamheten hålls på en god nivå och vi arbetar målmedvetet med att utvinna synergier och sänka kostnader på ett optimalt sätt. Genom förvärvet av Koivunen stärker vi vår position i norra Europa och skapar ytterligare förutsättningar för fortsatt långsiktigt lönsam och hållbar tillväxt. I grunden finns en stabil efterfrågan på fordonsservice där Meko drar nytta av att vara branschledande i norra Europa”, sammanfattar Pehr Oscarson det tredje kvartalet.

Rörelseresultatet på koncernnivå försvagades till 235 miljoner kronor för perioden (255).

Bilservicebolaget Meko redovisar ett rörelseresultat på 235 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (255).

Rörelsemarginalen var 6,3 procent (8,5).

Ebit-resultatet har för kvartalet påverkats negativt av jämförelsestörande poster om 22 miljoner kronor (0), hänförligt till transaktionsskatt i samband med förvärvet av Koivunen

Nettoresultatet låg på 133 miljoner (173), motsvarande 2:23 kronor per aktie (3:02).

Nettoomsättningen uppgick till 3.660 miljoner kronor (2.968). Den organiska tillväxten var 4 procent.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094