23948sdkhjf

Han blir ordförande för Bildelsgrossisterna

Johnny Bräster omvaldes som ordförande för Sveriges Bildelsgrossters Förenings, SBF, vid den ordinarie föreningsstämma 29 november hos KG Knutsson i Sollentuna. Till vice ordförande omvaldes Pehr Oscarson, Meko.

På stämman gav Johnny Bräster en rapport från arbetet med att genom en sammanslagning av SBF och Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, bilda en ny branschförening med fokus på fordonseftermarknadens frågor. Till vice ordförande omvaldes Pehr Oscarson, Meko, skriver SBF i ett pressmeddelande.

– Det är en nödvändighet för att kunna möta förändringarna i omvärlden och den strukturella omvandling som fordonssektorn genomgår, förklarade Johnny Bräster och betonade den resursmässigt ökade slagkraft som den nya föreningen kommer att få.

På föreningsstämman medverkade Bosse Ericsson, SFVF, och Göran Björklund, Newsroom, som speciellt inbjudna föredragande.

Bosse Ericsson tog bland annat upp frågor rörande nya Euro7, medan Göran Björklund rapporterade från det pågående lobbyarbetet kring förnyelsen av den konkurrensreglering som finns för motorfordonsunderhållstjänster samt arbetet med EU:s DataAct och förslaget en sektorsspecifik datalagstiftning för fordon. Både Bosse och Göran tog upp de allt kortare ledtiderna inom lobbyinsatserna.

Årsmötet avslutades med en presentation av KGK Academy och deras utbildningar med inriktning på högvoltsfordon. För den svarade produktchefen Henrik Ivarsson.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093