23948sdkhjf

Toxisk maskulinitet föder farligt trafikbeteende

”Hastighet, alkohol, droger, trötthet … tänk om vi måste lägga till toxisk maskulinitet?”, frågar sig den franska motsvarigheten till Trafikverket.

En ny fransk kampanj för trafiksäkerhet tacklar rollen om könsbetingat beteende bakom ratten och varnar för första gången att toxisk maskulinitet kan vara en lika viktig bidragande faktor till dödsolyckor i trafiken som hastighet, alkohol, droger och trötthet.

I kampanjen ser vi män som medverkar vid sina barns födelse och en voice over berättar att barnet kan växa upp och välja sin egen väg och bli en man som är känslig, som använder hjärtat, som gråter. Att bli en människa, kort sagt. Istället för nidbilden av en man som säger att de ska trycka bort känslor, vara hårda, aldrig gråta. Den toxiska sidan av maskulinitet. ”Var den man du vill vara men var en man som lever.”, säger reklamen.

Vad som är viktigt i denna kampanj är att den inte stigmatiserar män Alain Mergier

”Hastighet, alkohol, droger och trötthet … tänk om vi måste lägga till maskulinitet?”, frågar sig Securité Routière, den franska motsvarigheten till Trafikverket.

Samma fråga kanske vi ska ställa oss i Sverige också? För den svenska statistiken skiljer sig inte från den franska där 78 procent av de som dog i vägtrafikolyckor 2022 var män. Av franska förare i åldersspannet 18-24 år var 88 procent män. Av människor som misstänktes ha orsakat en trafikolycka var 84 procent män och av rattfyllerister som var inblandade i olyckor var 93 procent män. Majoriteten av de som misstänktes för trafikbrott (87 procent) och rattfylleri (88 procent) i Sverige 2020 var just män.

Enligt Miljöbarometern, Stockholms stads resurs för miljöarbete, kan förklaringen till att män är överrepresenterade i statistiken vara ”att de generellt tar större risker i trafiken än kvinnor”.

Florence Guillaume är talesperson för det franska trafiksäkerhetsarbetet och säger till den engelska tidningen The Guardian att det inte handlar om att stigmatisera män eller skylla på män i allmänhet:

– Det handlar om att få människor att rannsaka sitt beteende, sade hon till tidningen.

Antalet män som dör på vägarna är ett allvarligt ämne och det betyder inte att ”alla män är dåliga bilförare”, enligt Florence Guillaume. Hon säger till The Guardian att samhället bör se djupare på beteende som risktagande eller hur vissa män upplever en press att visa att de kan köra snabbare eller dominera på vägen.

Videons budskap handlar om att uppmana män till att stå emot den sociala pressen, ”Du måste inte följa vad folk förväntar sig av en man”, säger rösten.

Alain Mergier är sociolog och genomförde studier på maskulinitet och bilkörande genom alla åldersgrupper för kampanjen. Han berättade för The Guardian att ”det är tydligt hur vissa stereotyper överförs från far till son, inklusive bilen som ett symboliskt föremål för maskulinitet, manlig identitet och virilitet. Detta har man inte tänkt så mycket på och ändå kan vi se långtgående inverkan på olyckor.”

Vissa pojkar lär sig från barnsben att bilen är deras symbol och att det är genom att köra som de kan ”försvara sin manlighet”, enligt Alain Mergier.

Till The Guardian säger han att tanken på att pojkar och män instinktivt är ”väldigt bekanta” med bilar kan snabbt leda till slutsatsen att men instinktivt ”vet hur man kör”, något som kan leda till en övertro på sin förmåga i farliga situationer.

– Det kan leda till att en man känner att han måste bevisa sig själv genom att bemästra ett fordon, exempelvis genom att accelerera eller att bryta mot hastighetsreglerna för att visa att ”jag är en riktig man”, sade Alain Mergier till The Guardian.

Vidare berättade han för tidningen att den instinkt att tävla efter att ha blivit omkörda som vissa manliga förare känner kommer från en känsla att ”manligheten måste försvaras annars kan den ses som ömtålig eller sårbar”.

– Vad som är viktigt i denna kampanj är att den inte stigmatiserar män utan den föreslår en annan vision av män och maskulinitet som inte handlar om konfrontation eller att vara aggressiv utan om känslighet, säger han till The Guardian.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094