23948sdkhjf

Toyotas färd för det hållbara bilägandet

Toyota Sweden AB är det första bilföretag i Sverige som tar ett bredare grepp om klimatfrågan. Nu redovisas ett nytt klimatbokslut för räkenskapsåret 2013 som ger en god inblick i Toyotas svenska engagemang på klimatområdet.

Koldioxidutsläppet från Toyotas sålda bilar i Sverige har i takt med införandet av allt fler modeller med hybridteknik minskat med 25 procent sedan 2006. Under 2013 var utsläppen 123 gram per CO2/km, vilket kan jämföras med 133 gram per CO2/km som var det genomsnittliga koldioxidutsläppet för alla sålda bilar i Sverige under 2013.

– Genomsnittsutsläppet från Toyotas sålda nya bilar i Sverige är tio gram CO2/km lägre än genomsnittsutsläppet i vårt land. Under en bils livslängd, med 15 000 körda mil, blir det totala koldioxidutsläppet i genomsnitt 1,5 ton lägre för en Toyota, säger Liis Boman som är miljöansvarig på Toyota Sweden AB.

Det långsiktiga klimatmålet för Toyota Sweden är att minska verksamhetens utsläpp av växthusgaser med 55 procent till år 2020 jämfört med 2008 års nivå. I målet ingår utsläpp från tjänsteresor, lokaler och omdisponeringar av bilar. Hittills har de utsläppen minskat med 41 procent. Utöver detta pågår ett långsiktigt arbete hos Toyotas samtliga återförsäljare med att minska sina utsläpp.

Toyota Sweden började beräkna verksamhetens utsläpp för alla återförsäljare redan 2008 och har sedan dess haft en ständigt pågående dialog med återförsäljarna, bland annat genom individuella CO2- mål för varje återförsäljare.

För att minska utsläppen från sålda nya bilar arbetar Toyota Sweden aktivt med att underlätta kundernas möjlighet att fatta klimatvänligare beslut. Bland annat tillhandahåller Toyota sedan 2008 – som enda bilföretag i Sverige – en energideklaration eller ”klimatmärkning” av alla nya personbilar likt den som redan används för vitvaror.

– Under kommande år kommer fokus att ligga på att öka marknadens medvetenhet kring hybridteknikens miljömässiga och ekonomiska fördelar på väg mot en mer hållbar och klok mobilitet samt att fortsätta minska utsläppen från våra olika verksamheter, avslutar Liis Boman.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125