23948sdkhjf

Nya riktlinjer påverkar trafiken i urbana miljöer

Flera städer inom EU använder urbana mobilitetsplaner som ett verktyg för att tillgodose olika rörlighetsbehov inom ramen för en hållbar utveckling. Nu har nya riktlinjer tagits fram och ett av målen är flytta fokus från trafiken till människan, det skriver Trafikanalys på sin hemsida.

Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP, bygger på insikten om att trafikplanering hänger ihop med den övriga stadsplaneringen. Det syftar till att flytta planeringens tidigare fokus på trafik till människor och deras behov av framför allt tillgänglighet. SUMP kom med de första riktlinjerna 2013 och nu har de uppdaterats.

Ett exempel på hur fokuset flyttas är att traditionell planering har trafikens flödeskapacitet som primärt mål, medan SUMP går ut på att människans livs- och hälsokvalitet är viktigast. Därför läggs större vikt på gång- och cykelbanor och kollektivtrafik snarare än biltrafik, för att minska utsläpp, bullernivåer och säkerhet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11