23948sdkhjf

Statligt stöd till elbils-testcenter

Energimyndigheten beviljar 575 miljoner kronor i stöd till ett av Europas främsta testcenter för el- och laddfordon.

Ett av Europas främsta testcenter för el- och laddfordon är ett steg närmre verklighet. Energimyndigheten beviljar 575 miljoner kronor i stöd till elektromobilitetscentret Seel, Swedish electric transport laboratory.

Den viktiga utvecklingen av elektrifierade fordon, fartyg och luftfartyg pågår för fullt. Men det finns kunskapsluckor inom området för el- och laddfordon på både industri- och samhällsnivå. Ny erfarenhet behöver förvärvas inom området och innovativa koncept testas och utvärderas. Swedish electric transport laboratory, Seel, är en omfattande satsning på ett testcenter för el- och laddfordon. Bolaget Swedish electric transport laboratory är bildat av Rise och Chalmers tekniska högskola AB, och inom testcentret kommer en stor bredd av aktörer verka.

– Vi räknar med att projektet kommer att ge en rejäl skjuts till klimatomställningen genom sitt fokus på batterier och elektromobilitet. Det är dessutom ett stort steg mot ett hållbarare samhälle och fler gröna jobb. I dessa tider av corona är det särskilt viktigt att vi stödjer framåtsyftande insatser som kan bidra till en klimatsmart omstart av samhället, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Det krävs avancerad kunskapsutveckling inom elektromobilitetområdet och förutsättningar för att omsätta nya insikter till innovativa lösningar. För att kunna uppnå det krävs tätt samarbete mellan akademi, forskningsinstitut och industri. Innovativa lösningar inom nya områden kan i sin tur resultera i att företag får nya investeringar och kan exportera hållbara lösningar.

– Seel har goda förutsättningar att bli en världsledande testanläggning för elektromobilitet och därmed mycket viktig för fordonsindustrins omställningsarbete. Seel kommer att stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft och bidra till att Sverige även fortsättningsvis ligger i framkant när det gäller innovationer inom transportsektorn, säger Pia Sandvik, vd Rise. 

– Mycket positivt är att ytterligare en pusselbit är på plats. För att kunna leverera världsledande kompetens inom elektrifierade transporter behöver vi nu också säkra förutsättningarna för akademisk forskning och utbildning av högsta internationell klass. Det kräver nya offentliga forskningsresurser inom Seels verksamhetsområde, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers.

Syftet med satsningen är att stärka förutsättningarna för samarbete inom elektromobilitet. Aktörer inom små och medelstora företag i fordonsindustrin, flygindustrin och maritima sektorn samt övriga företag som utvecklar teknik inom relevanta områden har en gemensam plattform att mötas på. De kan tillsammans dra nyttan av kunskap och det teknikskifte som nu sker. 

Forskare vid högskolor, universitet och forskningsinstitut kommer genom centret att få tillgång till avancerad forskningsinfrastruktur.

Projektet beräknas vara i drift år 2023.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.156