23948sdkhjf

TYA: Stor brist på lastbilschaufförer

Inom de närmaste tio åren behövs 50 000 nya förare.

TYA, Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, har frågat landets åkeriföretag om hur det går för dem, under pandemin och mer generellt. Svaren visar att åkerinäringen har klarat pandemins prövningar bättre än många branscher, men efterfrågan på chaufförer är fortsatt stor. 25 procent av åkerierna planerar att anställa de närmaste sex månaderna. Det betyder 1 600 förare de kommande sex månaderna och 3 000 förare på helåret.

– Åkerinäringen har naturligtvis påverkats av covid-19 och många känner osäkerhet inför framtiden. Samtidigt går vi från extremt höga nivåer de senaste tre åren. Man kan säga att vi är tillbaka på samma nivå som före högkonjunkturen, säger Lasse Holm, projektledare på TYA. 

Efterfrågan skiljer sig mycket mellan olika regioner. I Södermanland och Norrbotten uppger 53 respektive 48 procent av åkerierna att de planerar att anställa medan motsvarande siffra i Blekinge län är 0 procent.

– Hur åkerierna påverkats kan ha att göra med vilken näringsgren som dominerar på orten. Bygg och anläggning, skog och styckegods har i stort sett inte påverkats alls. Åkerier som exempelvis levererar till industri eller i gränshandeln har däremot haft stora utmaningar under pandemin, säger Lasse Holm.

TYA bedömer att det behövs 50 000 nya förare de närmaste tio åren, för att möta den höga efterfrågan på godstransporter och den ökande e-handeln.

– Transportnäringen är avgörande för att samhället ska fungera, både i dag och i framtiden. Det är viktigt att antalet utbildningsplatser nu får ligga kvar så att vi har tillräckligt med lastbilsförare när utvecklingen vänder igen, säger Lasse Holm.

Särskilt gärna vill branschen ha in fler kvinnor, och satsningar pågår för att nå målet. Jämfört med 2018 har det tillkommit nästan 700 kvinnor som kör lastbil. Det är troligen en effekt av att fler kvinnor söker sig till transportutbildningarna. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078