23948sdkhjf

Polisen: "Beslagtagna bilen ska skrotas"

I dag kom domen i det uppmärksammade målet som Motormagasinet rapporterat om. Den omtalade bilprofilen har funnits skyldig till grovt häleri. 

En lördagseftermiddag i september 2019 ser en polispatrull en svart Porsche 911 glida runt i Roslagen. De bestämmer sig för att göra en fordonskontroll och upptäcker att registreringsnumret inte stämmer överens med bilens chassinummer. Det är upptakten till hur delar från fyra stulna Porsche-bilar blev till en, något som Motormagasinet var först med att skriva om.

Bilen framförs av en kvinna känd i bilkretsar men påstås ägas av bilprofilen som är hennes pojkvän. Polisen finner upplägget tillräckligt krångligt för att bestämma sig för att beslagta bilen. Vid undersökningar hittar polisen och Larmtjänst delar från ett flertal olika Porsche-modeller som stulits i Stockholm under 2017 och 2018. 

Bilprofilen hävdar sin oskuld både i förhör och i rättegången och säger att han köpt de stulna delarna av en person och att han har ett kvitto på delarna. Polisen antyder att kvittot kan vara en förfalskning och att personen som som den misstänkte har köpt delarna av inte går att hitta.

Bilen ska skrotas. Lennart Jansson

Tingsrätten i Attunda finner bilprofilens berättelse avseende omständigheterna kring köpet av de stulna fordonsdelarna som osannolik eftersom det han sade under rättegången skiljer sig från vad han har sagt i polisförhör.  Tingsrätten finner vidare att det finns ett flertal delar i berättelsen som framstår som osannolika och att bilprofilen därmed haft uppsåt till gärningen. Eftersom marknadsvärdet på fordonsdelarna överstiger 500 000 kronor ska brottet bedömas som grovt. 

Tack vare Motormagasinets rapportering kunde Larmtjänst berätta att det har strömmat in tips från sociala medier. Tips som gjorde att Larmtjänst kunde komplettera sitt vittnesmål med nya uppgifter under rättegången den 9 januari. 

Tingsrätten skriver att straffet för grovt häleri är sex månaders fängelse som lägst och att straffvärdet för brottet motsvarar fängelse i tio månader. Men då bilprofilen är tidigare ostraffad döms han till villkorlig dom och dagsböter.  

Skadeståndsanspråket från försäkringsbolaget If på 1,2 miljoner sänker tingsrätten till drygt 500 000 kronor genom en värdering av Sveriges Handelskamrar som får anses som rimlig. Skadeståndsyrkandet från Moderna Försäkringar avslås eftersom tingsrätten inte finner att bolaget har styrkt sitt anspråk. 

Försvaret yrkade på ett frikännande eftersom åtalet endast omfattade 16 bildelar och en bil består av uppemot 30 000 delar har den åtalade fått en bil beslagtagen som är en ”99,11 procent ärlig bil”.

Bilprofilen döms av en enig tingsrätt till villkorlig dom á 140 dagsböter om 250 kronor (35 000 kronor). Därtill döms han till att betala skadestånd till försäkringsbolaget If om 519 955 kronor samt rättegångskostnaderna på 105 601 kronor. Han ska även betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kronor. 

Jag är nöjd med domen. Det blev nästan som vi hade yrkat. Eftersom straffvärdet ligger på några månaders fängelse hade vi yrkat på några månaders samhällstjänst. Men annars gick rätten helt på vår linje.  Kammaråklagare Emmy Palmén

Kammaråklagare Emmy Palmén säger till Motormagasinet att hon är nöjd med domen.

– Det blev nästan som vi hade yrkat. Eftersom straffvärdet ligger på några månaders fängelse hade vi yrkat på några månaders samhällstjänst. Men annars gick rätten helt på vår linje. 

Emmy Palmén tror däremot att bilprofilen överklagar domen:

– Sannolikheten är stor eftersom han anser sig oskyldig.

Den beslagtagna bilen förklaras förverkad och beslaget består. Tingsrätten skriver att "de centrala delarna av den beslagtagna bilen utgörs av de stulna fordonsdelarna. Något skäl att vid förverkandebedömningen särskilja de stulna delarna från övriga bildelar finns inte. Bilen utgör en ny enhet som i allt väsentligt skapats med hjälp av de stulna delarna. Bilen ska därför i dess helhet anses som utbyte av brott."

Att bilen förverkas innebär som huvudregel att den tillfaller staten. I förfarandelagen (1974:1066) finns bestämmelser om hur förverkad egendom ska hanteras. Här finns alternativen säljas, oskadliggöras eller förstöras. 

Motormagasinet kontaktade Lennart Jansson som förhört bilprofilen och som även vittnade i rättegången om vad som ska hända med bilen vid ett eventuellt förverkande. Han berättar att han måste kontakta den juridiska avdelningen men återkommer senare i ett sms: 

– Bilen ska skrotas, skriver han.

Motormagasinet har sökt bilprofilen som inte vill uttala sig mer än att vi (Motormagasinet) "inte står högt på hans lista". Huruvida domen ska överklagas återstår att se. Vid tidpunkten för publicering har försvaret och bilprofilen ännu inte gått att nå för någon ytterligare kommentar. 

Senast den 13 februari ska domen överklagas för att inte vinna laga kraft. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125