23948sdkhjf

Myndigheten ska kolla utsikterna för skärpta miljökontroller

Transportstyrelsen har analyserat förutsättningar för mer omfattande miljökontroller vid bilbesiktning. De konstaterar att luftkvaliteten i Sverige visserligen blivit bättre de senaste decennierna, men transporter är fortfarande en stor källa till luftföroreningar som påverkar hälsa och miljö negativt.

I februari förra året fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att undersöka möjligheterna till skärpt miljökontroll vid besiktning av personbilar, lastbilar och A-traktorer. Fokus ska vara ställt på åtgärder som gör luftkvaliteten bättre. Här om dagen slutredovisade Transportstyrelsen uppdraget till regeringen.

Miljökontrollerna vid besiktning är idag i huvudsak anpassade efter äldre fordon med sämre miljöprestanda än nyare. Nya fordon med trasig eller manipulerad avgasrening kan därför vara svåra att identifiera med nuvarande metoder.

Vad gäller partikelutsläpp kommer idag den största delen av vägtrafikens partikelutsläpp från slitage av väg, däck och bromsar och inte från avgaser.

– Det är också svårt att verkligen bedöma miljöeffekter av besiktningens miljökontroll. Det finns till exempel stora kunskapsluckor om utsläpp från avgasrening som inte fungerar och hur de egentligen påverkas av miljökontroller, säger Kjell-Olof Matsson, utredare på Transportstyrelsen.

För att få bättre luftkvalitet bör kraven i första hand inriktas på kväveoxid- och partikelutsläpp från nyare personbilar och lastbilar. Möjliga vägar framåt är partikelantalsmätning av dieselbilar med partikelfilter, vilket kan göras genom en ny mätmetod anpassad för moderna fordon. Den nya mätmetoden införs nu i några europeiska länder och skulle även gå att använda vid svensk kontrollbesiktning.

Ytterligare åtgärder skulle kunna vara riktad besiktning av avgasernas kväveoxidhalt samt kontroll för att upptäcka manipulerad avgasreningsutrustning.

Idag görs ingen miljökontroll vid kontrollbesiktning av A-traktorer. En förutsättning för att kunna göra det är att det ställs beskaffenhetskrav på att en A-traktor ska ha avgasreningsutrustning.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109