23948sdkhjf

MRF kommenterar regeringens klimatpolitiska handlingsplan

Den 17 december presenterade regeringen ett förslag till klimatpolitisk handlingsplan. Motorbranschens Riksförbund, MRF, välkomnar flera av punkterna i planen.

I det förslag till klimatpolitisk handlingsplan som regeringen och dess stödpartier presenterade under gårdagen finns 132 punkter som ska säkerställa att klimatfrågan genomsyrar alla politikområden. Många av punkterna berör transportsektorn och MRF går nu ut med en kommentar till dessa.

– Det är positivt att man från politiskt håll ser vilken viktig roll transporterna och mobiliteten spelar i arbetet för att minska utsläppen. Branschen har redan gjort mycket och utsläppen av växthusgaser från personbilar var 21 procent lägre år 2018 jämfört med 1990, säger Tommy Letzén, vd för MRF, i ett uttalande.

En anledning till att utsläppen har minskat är att fler vägtransporter drivs med allt större andel biobränslen. Därför är det enligt MRF välkommet att en av punkterna i handlingsplanen är att produktion av hållbara förnybara drivmedel, bland annat biogas, ska främjas. Men MRF ser också att andra bränslen kommer att spela en viktig roll:

– Andelen eldrivna fordon ökar kontinuerligt. För att utvecklingen ska fortsätta krävs bra laddmöjligheter. Här bör den el-infrastruktur som finns användas och då spelar belysningsnätet en naturlig roll. Det är välkommet att planen uttrycker att de hinder som finns idag ska undanröjas, liksom att man öppnar för att utreda förutsättningar för fler el-vägar där, i första hand tunga fordon laddas samtidigt som de är ute och kör, säger Tommy Letzén.

En av de stora transportköparna i Sverige är den offentliga sektorn. Här ser MRF möjligheter för de verksamheter som politiker direkt styr över att gå före och utgöra exempel.

– De stora transportvolymer som skattefinansierade verksamheter står för har potential att göra skillnad. Efterfrågar man nya lösningar finns verkliga möjligheter att ny teknik implementeras och blir billigare snabbare, konstaterar Tommy Letzén.

Samtidigt anser MRF att det är viktigt att arbetet mot att få ned utsläppen sker på ett sätt som utvecklar transportsektorn och underlättar människors mobilitet. Samhället bör därför planera för fler miljöanpassade transporter och resor.

– Motorbranschen är sedan länge igång med ett aktivt arbete för att få ned utsläppen. Branschen har förutsättningar att redan idag erbjuda mobilitetstjänster via olika former av leasingavtal eller via hyrbilsföretag som har väl fungerande system. Med rätt förutsättningar kan vi nå målet med nollutsläpp snabbare då tekniken redan finns. Då gäller det att transporter och mobilitet ses som något positivt som ska främjas, avslutar Tommy Letzén.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125