23948sdkhjf

Fortsatt nedåt för nybilsregistreringarna

Augusti såg fortsatt nedgång i nybilsregistreringarna. Särskilt trögt gick det för lätta lastbilar.

Registreringarna av nya personbilar minskade med 13,4 procent i augusti, jämfört med samma månad i fjol som var den näst bästa augustimånaden någonsin för personbilar. Det visar statistik från Bil Sweden.

Men även om det är fortsatta minussiffror ser Bil Sweden tecken på återhämtning, jämfört med det mycket svaga andra kvartalet i år då registreringarna minskade med 37 procent.

– Den återhämtning som vi nu ser förklaras av att biltillverkningen kommit igång i många länder och att man har kunnat leverera bilar igen. Hittills i år har personbilsregistreringarna minskat med 21,3 procent och lätta lastbilar har minskat med 45,7 procent, säger Jessica Alenius, vice vd på bil Sweden.

Augusti såg dock ingen återhämtning för lätta lastbilar. Registreringarna minskade under perioden med 51,3 procent jämfört med samma månad i fjol.

– Vi ska komma ihåg att augusti förra året var den bästa augustimånaden någonsin för lätta lastbilar så det är tuffa jämförelsetal. Det är viktigt att särskilja lätta lastbilar från personbilar vid revideringen av bonus malus-systemet då de utför ett annat transportarbete, säger Jessica Alenius.

Andelen laddbara bilar, alltså elbilar och laddhybrider, fortsätter att ligga på höga nivåer. Totalt stod de laddbara bilarna för 29 procent av personbilsregistreringarna i augusti. Det är tre gånger så högt som i fjol. Laddhybrider stod för drygt två tredjedelar av de laddbara bilarna.

– Vår prognos från i början på året om en andel på 30 procent laddbara bilar i år ligger fast. Den ökade andelen laddbara bilar har positiva effekter på kodioxidutsläppen från nya bilar som minskat med 16 procent hittills i år jämfört med samma period ifjol, säger Jessica Alenius.

Vad gäller tunga lastbilar över 16 ton ökade antalet registreringar med tolv procent i augusti, men det är en uppgång från låga nivåer.

– Både juli och augusti förra året hade låga registreringssiffror som en följdeffekt av de mycket höga registreringarna i juni, vilket i sin tur berodde på tidigarelagda registreringar inför kravet på smarta färdskrivare från 15 juni. Uppgången i augusti förklaras också av att aktiviteten inom industrin kommit igång och att man levererar ut på tidigare tecknade ordrar, säger Jessica Alenius.

Även nyregistreringarna av bussar ökade i augusti, med hela 112 procent. Även där handlar det om en uppgång från förhållandevis låga nivåer, på en marknad som till stor del styrs av offentliga upphandlingar.

Om marknaden kommer att återhämta sig inom de närmaste månaderna råder viss osäkerhet. Dels pekar Bil Sweden på att det finns en stor osäkerhet om konjunkturutvecklingen framöver, men också att det kommer att krävas åtgärder för att få fart på ekonomin.

– Vid den översyn av bonus malus-systemet som nu pågår är det viktigt att laddhybrider får fortsatt bonus då de är avgörande för att vi ska klara klimatomställningen, säger Jessica Alenius. För att stödja återhämtningen på den för svensk ekonomi så viktiga fordonsmarknaden är det väsentligt att regeringen både genomför ett generellt stimulanspaket för ekonomin, och inför riktade åtgärder för fordonsmarknaden. BIL Sweden har föreslagit ett kick start-paket som stimulerar marknaden och samtidigt bidrar till en grön omställning.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093