23948sdkhjf

Nybilsregistrering – Var tjugonde bil på vägen är numera laddbar

Färre bilar förutspås nyregistreras som effekt av halvledarbristen. Av oktobers nyregistrerade personbilar var drygt hälften elbilar eller laddhybrider.

För fjärde månaden i rad minskar nybilsregistreringen, enligt statistik framtagen av Bil Sweden. Jämfört med oktober 2020 är det alltså 29 procent färre fyrhjulsvänner som rullat ut på våra vägar. Hittills i år ligger dock nybilsregistreringarna totalt sett 9 procent högre än samma period, januari till oktober, under 2020.

Årets uppgång förklarar Bils Swedens vice vd Jessica Alenius med både en god återhämtning i ekonomin men även av förändringarna inom Bonus-malussystemet och de höjda förmånsvärdena som trädde i kraft under det första halvåret. Dock tror Alenius att bristen på halvledare och andra komponenter, som har blivit en hämmande faktor för produktionen, kommer påverka marknaden genom färre nybilsregistreringar.

– Det skapar långa leveranstider och en osäkerhet kring leveransförmågan. Vi justerar därför ned årets prognos för personbilar från 315 000 till 300 000, säger Alenius i ett pressmeddelande.

Hela 51 procent av oktobers bilar var laddbara – alltså antingen elbil eller laddhybrid. Elbilarna utgjorde 23 procent av den totala mängden nyregistrerade personbilar. Hittills i år, alltså mellan januari till oktober, uppgår andelen laddbara bilar till 42,5 procent av nybilsregistreringarna där elbilarna står för nära 17 procent av nyregistreringarna och laddhybriderna för nära 26 procent. Av alla bilar som rullar på de svenska vägarna är det i dagsläget 5 procent som är laddbara – detta kan jämföras med att när 2020 tackade för sig var endast 3,6 procent av bilflottan laddbar.

– I antal är det totalt 107 000 laddbara bilar som nyregistrerats i år. Ökningen av laddbara fordon sker nu primärt hos privatkunder mycket drivet av lanseringar av nya attraktiva modeller i bra prissegment, säger Jessica Alenius.

Alenius riktar återigen stark kritik mot Bonus-malussystemet som aviserats för nästa år då hon anser att det har alldeles för kort framförhållning och kommer för tidigt. Hon tror att en effekt skulle kunna bli att den positiva utvecklingen i omställning mot en eldriven fordonsflotta bromsas upp.

– Framförhållningen på cirka tre månader påverkar kunder som redan ingått avtal och som nu får ändrade förutsättningar, till exempel ingen bonus, vilket är olyckligt. Speciellt nu när det råder långa leveranstider på grund av komponentbrist, säger Alenius.

Vi rullar vidare till statistiken över nyregistrerade lastbilar. I oktober nyregistrerades 2 401 lätta lastbilar, vilket är en minskning med 27 procent jämfört med samma månad i fjol. Hittills under 2021 har antalet nya lätta lastbilar ökat med 30 procent jämfört med samma period förra året, men antalet ligger cirka 20 procent under 2019 års nivå.

– Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till drygt tolv procent under oktober månad och till drygt sex procent hittills i år. Under årets första tio månader ökade antalet eldrivna lätta lastbilar från 997 i fjol till 1 999 i år. Förklaringen till ökningen är delvis årets bonushöjning i Bonus-malussystemet, men framför allt att flera nya modeller introducerats de senaste månaderna och ökar kundernas valmöjligheter, säger Alenius.

Även nyregistreringen av tunga lastbilar över 16 ton minskade i oktober – nästan 14 procent jämfört med samma månad i fjol. Hittills i år uppgår antalet tunga lastbilar till 4 372, vilket är en ökning med åtta procent jämfört med januari till oktober 2020.

Sist på dagens lista hittar vi bussarna. Även här pekar pilarna nedåt. Både månadens antal nyregistreringar och den totala mängden nyregistreringar för årets första tio månader ligger på minus 48 procent.

– En stor del av bussmarknaden styrs av regionernas upphandling, vilket ger en stor ryckighet beroende på när i tid dessa är planerade. Under perioden januari till oktober har har drygt var fjärde nyregistrering varit en elbuss, avslutar Jessica Alenius.

Antal registrerade fordon under oktober 2021 och 2020:

Personbilar: 19 962 stycken jämfört med 28 147 under oktober 2020.

Av dessa var:

– 5 579 stycken laddhybrider. I oktober 2020 var samma siffra 7 840 stycken.

– 4 573 elbilar, jämfört med 3 822 elbilar under oktober 2020. 

Lastbilar: 2 850 stycken jämfört med 3 822 under oktober 2020.

Av dessa räknas:

– 2 401 av nyregistreringarna som lätta lastbilar. Alltså upp till 3,5 ton. Jämfört med 3 300 under oktober 2020.

– 409 stycken som tunga lastbilar. Alltså över 16 ton. Detta jämfört med 474 under oktober 2020. 

Bussar: 32 jämför med 62 stycken under oktober 2020. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125